Archive for februar, 2018

Løft i flok og opnå besparelser

At investere i et energistyringsværktøj er første skridt til at opnå besparelser. Men det skal forankres i virksomheden, og medarbejderne skal involveres, hvis det skal have en tydelig effekt på bundlinjen, fastslår Thomas Frennesen fra EnergiData

Energibesparelser er kommet på dagsordenen for at blive, for det skåner ikke blot miljøet, men også energibudgettet. Et skridt på vejen til de store besparelser er investeringen i et energistyringsværktøj som MinEnergi 2.0, men det gør det ikke alene.

”Det er vigtigt, at kampen om energibesparelser forankres i virksomheden – uanset om man er en detailkæde, kommune, et boligselskab eller noget helt fjerde,” siger Thomas Frennesen, der er salgs- og marketingschef i EnergiData, og tilføjer:

”I en travl hverdag kan man risikere, at det løber ud i sandet, hvis det kun er det miljøtekniske personale, der ser værdien af energibesparelser, og bruger det. Skal det lykkes i længden, skal flere medarbejdergrupper involveres.”

Alle kan være med

Med MinEnergi 2.0 er det muligt at inddrage flere medarbejdere på grund af værktøjets intuitive opsætning og store brugervenlighed.

Thomas Frennesen siger, at det kan være brugbart for mange. Alt fra den CSR-ansvarlige, der kan få konkrete tal og sammenligninger til den årlige CSR-rapport og miljøregnskab, til viceværten, som kan få overblik over eventuelle udsving i forbruget, der skal tages hånd om nu og her.

”Man kan tilpasse MinEnergi 2.0, så man får lige præcis den information, man har brug for. Har viceværten for eksempel ansvar for fem ud af ni bygninger, kan de fem fremhæves, så han kun skal forholde sig til dem og ikke bliver forstyrret af de fire andre,” forklarer han.

Det er let spiselige grafer, der byder én velkommen i MinEnergi 2.0. Det gør det nemt for alle at få et overblik over lige præcis det, de har brug for. Men alle detaljerne er der selvfølgelig også og kan findes ved et enkelt klik på den pågældende graf.

Spar unødvendige arbejdsgange væk

”I de fleste virksomheder er det eksempelvis oplagt at inddrage økonomiafdelingen i MinEnergi 2.0. Vi havde fornyligt en dialog med et større boligselskab, hvor to medarbejdere fra den tekniske afdeling hver måned kørte ud til samtlige boliger for at aflæse målere. Herefter tastede de alle tal ind i et Excel-ark, som de sendte videre til udvalgte økonomimedarbejdere. Et par afklarende spørgsmål og længere dialoger senere kunne medarbejderne fra økonomi registrere tallene i deres system og gå videre til næste opgave,” fortæller Thomas Frennesen.

MinEnergi 2.0 er altså mere end et styringsværktøj, det kan også være med til at optimere arbejdsprocesser. Salgs- og marketingschefen fortsætter:

”I dette tilfælde er det muligt at undgå alle trin udenom den reelle opgave, for økonomimedarbejderne kan selv trække de nødvendige tal direkte i MinEnergi 2.0.”

Fastholdelse er svært men vigtigt

Når medarbejderne først er inddraget i kampen om energibesparelser, handler det om fastholdelse. Der er mange måder at fastholde fokus på ifølge Thomas Frennesen.

”Ligesom mange virksomheder afholder salgskonkurrencer, er det helt oplagt også at afholde interne konkurrencer i forhold til energibesparelser. Det kan f.eks. være ”Hvilken afdeling kan holde indeklimaet på 21 grader?”, ”Hvem husker oftest at lukke vinduet?”, ”Hvilken afdeling kan spare virksomheden for mest CO2?” og så videre. Det er kun fantasien, der sætter grænser,” siger han og fortsætter:

"Udgifterne ved en konkurrence er kun en brøkdel af de besparelser, man kan opnå ved at involvere og fastholde medarbejderne i kampen om energibesparelser.”

Skal I have inspiration til at inddrage flere medarbejdergrupper i jagten på besparelserne? Kontakt os på +45 4614 1460 eller salg@energidata.dk

Vis hvad I sparer

Jeres indsats på energiområdet skaber målbar værdi på bundlinjen. Men den skaber også stor værdi for dem, som er i jeres bygninger. Med et infoboard kan I vise de gode resultater og skabe synlighed hos dem, der til dagligt bruger energien.

Med EnergiDatas infoboard kan I give jeres medarbejdere et overskueligt indblik i jeres forbrug af el, vand og varme. Samtidig kan I vise den energi, I selv producerer, hvis I eksempelvis har solceller. Det er med til at involvere flere medarbejdsgrupper i indsatsen mod energispild og skubbe lidt til gamle vaner.

Rok ved vanerne og inddrag medarbejderne

Det kan være svært at bryde gamle vaner, men med de rette tiltag er vi overbeviste om, at der kan rokkes ved dem. Infoboardet viser forbruget, og det kan motivere brugerne af bygningen til at spare på energien, når de får syn for sagen. På den måde har det en adfærdsregulerende effekt, og jo flere der tager ejerskab i jagten på energibesparelser, jo større besparelser kan der ses på bundlinjen.

Mange muligheder for visning

Infoboardet er udviklet så det tilpasser sig den elektroniske enhed, det tilsluttes. I kan med andre ord sætte infoboardet til alt fra en stor skærm til en lille tablet, da indholdet tilpasser sig automatisk. Infoboardet kan eksempelvis sættes op i virksomhedens reception eller kantine, hvor medarbejdere og gæster dagligt går forbi.

Billedet på skærmen skifter i den rækkefølge, som I ønsker, og I kan vise det nuværende forbrug sammenlignet med tidligere perioder eller andre bygninger ved hjælp af grafer. Det giver et tydeligt billede af forbrug, produktion og udviklingen inden for begge områder.

Her kan du se vores direktør Morten Dysted Dahl vise vores eget infoboard på kontoret i Køge.

Ring og hør mere om at synliggøre jeres resultater med et infoboard på +45 4614 1460 eller skriv på salg@energidata.dk

Undgå åbenlyst spild med MinEnergi 2.0

Fjernvarme er billig varme, men det kan hurtigt blive unødvendigt dyrt, hvis afkølingen er dårlig. Med MinEnergi 2.0 kan I fange dårlig afkøling og gribe ind, inden omkostningerne bliver for store

Det er billigere og langt mere miljøvenligt at opvarme sine bygninger med et fjernvarmeanlæg end med gas, olie og el. Men som virksomhed risikerer man at smide penge direkte i toilettet, hvis ikke man har øje på temperaturforskellen på henholdsvis fjernvarmevandet, som man modtager fra forsyningsselskabet, og vandet man sender tilbage, også kaldet afkøling, som du kan læse mere om her.

Forsyningsselskaberne pålægger en ekstra-afgift, hvis der er dårlig afkøling – og det er en meromkostning, man kan undgå.

”Med MinEnergi 2.0 har virksomheder mulighed for at skabe overblik, kontrollere og styre deres forbrug af fx el, vand og varme, herunder også fjernevarmen,” siger Ulrik Gregers Jørgensen, der er energirådgiver hos EnergiData, og fortsætter:

”I energistyringsværktøjet kan man helt ned på timeniveau se, om der er uregelmæssigheder og hvor, de er. Man kan på den måde hurtigt gribe ind og se effekten allerede et par timer senere.”

Hvorfor får man meromkostninger?

Danmark er et foregangsland, hvad angår fjernvarme, og der er lagt omkring 60.000 km fjernvarmerør. Det varierer fra forsyningsselskab til forsyningsselskab, hvad den gennemsnitlige afkølingstemperatur skal ligge på årligt, men som tommelfingerregel er den ideelle årlige gennemsnitstemperatur på minimum 30 C°.

Fælles for selskaberne er, at de pålægger en ekstra-afgift for hver grad, man er under. De ønsker ikke at ”fyre for fuglene på fortovet”, fordi man ikke udnytter varmen optimalt, når man sender vandet retur med en for høj temperatur.

”Afkølingen viser, hvor godt man udnytter fjernvarmevandet. Har man dårlig afkøling, får man ikke fuld valuta for energien,” siger rådgiveren fra EnergiData. Han fortsætter:

”Mange opdager ikke den dårlige afkøling, før de modtager årsopgørelsen. Men med MinEnergi 2.0 kan man fange det i opløbet, inden det udvikler sig til en større meromkostning.”

Hurtigt og nemt overblik

Der er mange opsætningsmuligheder i MinEnergi 2.0, så det kan tilpasses efter behov – uanset om det drejer sig om en enkelt bygning med få målere, eller om det er en omfattende bygningsmasse med mange målere.

”Al data, som brugerne kan se, i MinEnergi 2.0 kommer direkte fra varmemålerne, og man kan se data fra hver enkelt måler, hvis man har flere,” siger Ulrik Gregers Jørgensen.

Han tilføjer, at værktøjets analyse-redskab er meget intuitivt, hvor graferne er nemme at aflæse og giver et godt overblik over energiforbruget. Der er også en Call To Action-funktion, som alarmerer uregelmæssigheder.

”Call To Action-funktionen viser, hvor store meromkostningerne er, hvis man ikke reagerer på alarmen. Det er selvfølgelig inddelt, så alarmen med de største meromkostninger står øverst,” siger Ulrik Gregers Jørgensen.

Hvor skal man gribe ind ved dårlig afkøling?

Dårlig afkøling kan bl.a. skyldes defekte motorventiler og konstant cirkulation af varmt vand – også om sommeren og når der luftes ud. Ofte vil det hjælpe at vedligeholde fjernvarmeanlægget løbende og regulere cirkulationen. Det sikrer, at automatikken virker og forsyningsselskabet undgår at cirkulere og opvarme en unødig stor mængde vand.

Vil du høre mere om korrekt afkøling og hvordan vi kan hjælpe jer? 

Kontakt os på +45 4614 1460 eller info@energidata.dk, så vores energirådgivere kan se på jeres bygninger og iværksætte de rigtige tiltag.

Ny og nemmere version af alarmer i MinEnergi 2.0

Du har måske allerede opdaget det? Vi har opdateret vores alarm-funktion i MinEnergi 2.0 med flere detaljer, som giver mulighed for at målrette indsatsen bedre og udnytte tiden mere effektivt.

Alarmer er din sikkerhed for at opdage et unødvendigt forbrug i tide. Jo flere oversigtsværktøjer du har til rådighed, jo nemmere kan du se, hvor behovet er størst.

I vores seneste version af alarmer får du bedre overblik, hurtigere navigation og en mere deltaljeret visning.

Flere deltaljer skaber overblik

En vigtig tilføjelse i den nye version er skærmbilledet under ”Alarmer”. Du kan nu se op til 20 alarmer i stedet for tre som tidligere. Vi har tilføjet flere informationer til den enkelte alarm, så du kan sortere efter flere parametre. Det kan fx være dato, energiform eller ejendom.

En anden væsentlig tilføjelse er filtrering af kvitterede og ukvitterede alarmer. Med en liste over de ukvitterede alarmer kan du hurtigt se, hvor du bør sætte ind næste gang, ligesom du kan kvittere flere alarmer på én gang.

Alarmer integreret med Call To Action

I den nye version kan du se, om den enkelte alarm er inkluderet i Call To Action. I alarmoversigten kan du ydermere se forbrugsafvigelsen, og hvilken meromkostning det har medført til dags dato.

Har du spørgsmål eller problemer med at oprette en alarm? Kontakt os på +45 4614 1460 eller info@energidata.dk

Adresser


Hovedkontor:
Centervej 5
DK - 4600 Køge

Regionskontor:
Åhave Parkvej 11
DK - 8260 Viby J

CVR: 26737931

Få vores nyhedsbrev

Vi udsender vores nyhedsbrev én gang om måneden, hvor du blandt andet kan få artikler om vores kunder, produkter og services samt tips til et lavere og grønnere energiforbrug.

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Følg os på:
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.