Systematisk overvågning af energiforbruget hos Fredensborg Kommune

2000 tons CO2 er miljøet blevet forskånet for, siden Fredensborg Kommune i 2008 blev klimakommune. Et ambitiøst klimamål på to procent lavere CO2-udledning om året er ved at blive til virkelighed, og arbejdet fortsætter over hele kommunen. Fra skoler til sportshaller og fra biblioteker til børnehaver bidrager kommunens ansatte år efter år til at skrue ned for forbruget af el, vand og varme. De seneste fem år har Fredensborg Kommune nedbragt CO2-udledningen så meget, at det med de gældende energipriser svarer til en samlet besparelse på 17 millioner kroner.

På Fredensborg Rådhus sidder energitekniker Kristian Vejen, som via systemet MinEnergi overvåger forbruget i de kommunale bygninger og planlægger nye løsninger, der skal spare energi.

»Det er en god måde at holde styr på sine bygninger og have en baseline. Hvis man ikke har nogen målinger, ved man jo ikke, hvor man er,« siger Kristian Vejen.

Fjernaflæsning og drift
Fredensborg Kommune har 582 målere, som på time- eller månedsbasis overvåger forbruget af el, vand og varme i 161 bygninger. Hvor bygningerne er fjernaflæst, følger systemet MinEnergi time for time med i forbruget og reagerer på udsving, som kan tyde på læk i rør eller lignende. I andre bygninger indtaster brugerne – kommunens ansatte – bygningens forbrug i systemet, og de kan løbende følge med i, om de holder sig inden for budgettet. Omkring en tredjedel af Fredensborg Kommunes bygninger bliver fjernaflæst, og der arbejdes løbende på at tilslutte flere bygninger fjernaflæsning.

»Vi bruger fjernaflæsning på de store ejendomme som rådhuset og skolerne og til de ejendomme, hvor der ikke er egentligt driftspersonale tilknyttet. Det kan eksempelvis være foreninger, hvor vi bare stiller lokaler til rådighed,« fortæller Kristian Vejen. Han peger på, at overvågningen af energidata samtidig er en god måde at følge med i driften og sammenligne bygninger, der er nogenlunde ens.»

Rentable energiforbedringer
De store bygninger som rådhuset og kommunens skoler er blevet gennemgået, og et omfattende energirenoveringsarbejde har været i gang de seneste år. Med data fra alle kommunens bygninger via MinEnergi har Kristian Vejen kunnet planlægge indsatsområder for energiforbedringer.

»Vi har været forbi en del af de store bygninger, og dér er der selvfølgelig et stort potentiale, fordi der er et stort energiforbrug, men vi har masser på bedding endnu. Vi har blandt andet lavet en del belysningsprojekter, hvor vi har skiftet anlæg ud til LED-belysning, og så har vi efterisoleret, udskiftet vinduer og optimeret og udskiftet ventilationsanlæg og den slags. Det skal være rentabelt, det vil sige, at vi ved hjælp af besparelserne skal kunne forrente og afdrage de lån, der bliver optaget. Vi skal have lånefinansieringen tilbagebetalt på 75 procent af levetiden på de investeringer, vi laver. På den måde hviler det i sig selv og påvirker ikke kommunens likviditet yderligere,« siger Kristian Vejen.

Adresser


Hovedkontor:
Centervej 5
DK - 4600 Køge

Regionskontor:
Åhave Parkvej 11
DK - 8260 Viby J

CVR: 26737931

Få vores nyhedsbrev

Vi udsender vores nyhedsbrev én gang om måneden, hvor du blandt andet kan få artikler om vores kunder, produkter og services samt tips til et lavere og grønnere energiforbrug.

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Følg os på:
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.