Undgå åbenlyst spild med MinEnergi 2.0

Fjernvarme er billig varme, men det kan hurtigt blive unødvendigt dyrt, hvis afkølingen er dårlig. Med MinEnergi 2.0 kan I fange dårlig afkøling og gribe ind, inden omkostningerne bliver for store

Det er billigere og langt mere miljøvenligt at opvarme sine bygninger med et fjernvarmeanlæg end med gas, olie og el. Men som virksomhed risikerer man at smide penge direkte i toilettet, hvis ikke man har øje på temperaturforskellen på henholdsvis fjernvarmevandet, som man modtager fra forsyningsselskabet, og vandet man sender tilbage, også kaldet afkøling, som du kan læse mere om her.

Forsyningsselskaberne pålægger en ekstra-afgift, hvis der er dårlig afkøling – og det er en meromkostning, man kan undgå.

”Med MinEnergi 2.0 har virksomheder mulighed for at skabe overblik, kontrollere og styre deres forbrug af fx el, vand og varme, herunder også fjernevarmen,” siger Ulrik Gregers Jørgensen, der er energirådgiver hos EnergiData, og fortsætter:

”I energistyringsværktøjet kan man helt ned på timeniveau se, om der er uregelmæssigheder og hvor, de er. Man kan på den måde hurtigt gribe ind og se effekten allerede et par timer senere.”

Hvorfor får man meromkostninger?

Danmark er et foregangsland, hvad angår fjernvarme, og der er lagt omkring 60.000 km fjernvarmerør. Det varierer fra forsyningsselskab til forsyningsselskab, hvad den gennemsnitlige afkølingstemperatur skal ligge på årligt, men som tommelfingerregel er den ideelle årlige gennemsnitstemperatur på minimum 30 C°.

Fælles for selskaberne er, at de pålægger en ekstra-afgift for hver grad, man er under. De ønsker ikke at ”fyre for fuglene på fortovet”, fordi man ikke udnytter varmen optimalt, når man sender vandet retur med en for høj temperatur.

”Afkølingen viser, hvor godt man udnytter fjernvarmevandet. Har man dårlig afkøling, får man ikke fuld valuta for energien,” siger rådgiveren fra EnergiData. Han fortsætter:

”Mange opdager ikke den dårlige afkøling, før de modtager årsopgørelsen. Men med MinEnergi 2.0 kan man fange det i opløbet, inden det udvikler sig til en større meromkostning.”

Hurtigt og nemt overblik

Der er mange opsætningsmuligheder i MinEnergi 2.0, så det kan tilpasses efter behov – uanset om det drejer sig om en enkelt bygning med få målere, eller om det er en omfattende bygningsmasse med mange målere.

”Al data, som brugerne kan se, i MinEnergi 2.0 kommer direkte fra varmemålerne, og man kan se data fra hver enkelt måler, hvis man har flere,” siger Ulrik Gregers Jørgensen.

Han tilføjer, at værktøjets analyse-redskab er meget intuitivt, hvor graferne er nemme at aflæse og giver et godt overblik over energiforbruget. Der er også en Call To Action-funktion, som alarmerer uregelmæssigheder.

”Call To Action-funktionen viser, hvor store meromkostningerne er, hvis man ikke reagerer på alarmen. Det er selvfølgelig inddelt, så alarmen med de største meromkostninger står øverst,” siger Ulrik Gregers Jørgensen.

Hvor skal man gribe ind ved dårlig afkøling?

Dårlig afkøling kan bl.a. skyldes defekte motorventiler og konstant cirkulation af varmt vand – også om sommeren og når der luftes ud. Ofte vil det hjælpe at vedligeholde fjernvarmeanlægget løbende og regulere cirkulationen. Det sikrer, at automatikken virker og forsyningsselskabet undgår at cirkulere og opvarme en unødig stor mængde vand.

Vil du høre mere om korrekt afkøling og hvordan vi kan hjælpe jer? 

Kontakt os på +45 4614 1460 eller info@energidata.dk, så vores energirådgivere kan se på jeres bygninger og iværksætte de rigtige tiltag.

Ny og nemmere version af alarmer i MinEnergi 2.0

Du har måske allerede opdaget det? Vi har opdateret vores alarm-funktion i MinEnergi 2.0 med flere detaljer, som giver mulighed for at målrette indsatsen bedre og udnytte tiden mere effektivt.

Alarmer er din sikkerhed for at opdage et unødvendigt forbrug i tide. Jo flere oversigtsværktøjer du har til rådighed, jo nemmere kan du se, hvor behovet er størst.

I vores seneste version af alarmer får du bedre overblik, hurtigere navigation og en mere deltaljeret visning.

Flere deltaljer skaber overblik

En vigtig tilføjelse i den nye version er skærmbilledet under ”Alarmer”. Du kan nu se op til 20 alarmer i stedet for tre som tidligere. Vi har tilføjet flere informationer til den enkelte alarm, så du kan sortere efter flere parametre. Det kan fx være dato, energiform eller ejendom.

En anden væsentlig tilføjelse er filtrering af kvitterede og ukvitterede alarmer. Med en liste over de ukvitterede alarmer kan du hurtigt se, hvor du bør sætte ind næste gang, ligesom du kan kvittere flere alarmer på én gang.

Alarmer integreret med Call To Action

I den nye version kan du se, om den enkelte alarm er inkluderet i Call To Action. I alarmoversigten kan du ydermere se forbrugsafvigelsen, og hvilken meromkostning det har medført til dags dato.

Har du spørgsmål eller problemer med at oprette en alarm? Kontakt os på +45 4614 1460 eller info@energidata.dk

Sådan sparer du penge i juledagene

Julen er lige rundt om hjørnet, og det betyder, at mange bygninger står tomme i op til 10 dage. Der er penge og kWh at spare, hvis du sørger for at indstille dine anlæg til julens lukkedage. Vi giver dig tre råd til, hvordan du kan lukke dine bygninger ned til jul og nytår.

Institutioner, detailbutikker og offentlige ejendomme holder lukket, når der skal danses om juletræet og spises flæskesteg i juledagene. For mange er det en rutine at overvåge energiforbruget til hverdag, men det bør også være en rutine at indstille det til feriedagene. Der er nemlig simple penge at hente, hvis man sørger for at indstille eller helt slukke sine anlæg.

1. Opdater din årskalender i MinEnergi

Med Aktiv Styring kan du slukke for dit ventilationsanlæg, når der ikke er mennesker i bygningen. Hvis du ikke har Aktiv Styring, kan du slukke direkte på panelet. Når det kommer til varmeanlægget, anbefaler vi, ikke at slukke helt for det, da det kan give frostsprængninger og fugt. Læs hvordan vi anbefaler, at du indstiller dit varmeanlæg længere nede.

2. Indstil lukkedage på dit CTS-anlæg

Sørg for at dit CTS-anlæg er indstillet rigtigt i forhold til dine ændrede åbningstider. De fleste kontorer og detailbutikker holder lukket i juledagene, og mange detailbutikker har ekstra åbent, når gaverne skal i hus før juleaften.

3. Sørg for automatikken på dit varmeanlæg er indstillet til natsænkning

Når bygningen er tom i flere dage i træk, er det generelt en god ide at reducere temperaturen om natten. Du sikrer besparelser ved en lavere rumtemperatur, og du undgår et stort varmetab i de kolde måneder. Husk at temperaturen om dagen også skal reduceres, når I holder lukket – på den måde sparer du endnu flere penge.

Sæt en notifikation i din kalender

Vinterferie, påskeferie og sommerferie. Der er mange lukkedage på et år, og det bør man tage højde for i arbejdet med energistyring. Vi anbefaler, at du kopierer de tre råd og sætter ind i din kalender – så er du altid opdateret.

Hvis du gerne vil have mere inspiration til, hvordan du kan forberede din bygning til lukkedagene, kan du kontakte os på +45 46141460 eller info@energidata.dk

Brug fjernvarme: Du holder varmen og sparer penge

Mange af EnergiDatas kunder, især i detailbranchen, bruger eldrevne varmekilder, og det kan være en dyr fornøjelse. Ved at bruge fjernvarme i stedet kan man spare op til en tredjedel af prisen.

Temperaturen udenfor nærmer sig frysepunktet, og det har længe været nødvendigt at tænde for varmen. I de fleste detailbutikker betyder det, at varmetæppet ved indgangen skal tændes, så kulden holdes ude og varmen inde. Vi oplever, at mange varmetæpper kører på el fremfor fjernvarme, og det kan mærkes på varmeregningen.

Komfortstrøm og dårlig afkøling

El, som bruges til opvarmning, betegnes som komfortstrøm. Det betyder, at det er dyrere pr. kWh end el, der bruges til fx belysning. Man kan altså opnå en konkret økonomisk fordel på faktor 2,5-3 ved at opvarme med fjernvarme i de tilfælde, hvor det er muligt.

Når du bruger fjernvarme til opvarmning, skal du være opmærksom på at undgå dårlig afkøling. Dårlig afkøling sker, når differencen på fremløbstemperaturen og returvandet er under 30 °C på ét år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan jeres fjernvarmeanlæg afkøler, da hver grad under 30 °C koster en merafgift hos jeres fjernvarmeværk. Undersøg priser og regler ved dit lokale forsyningsselskab, da det kan variere fra by til by.

Hvis du vil blive klogere på jeres muligheder for at varme med fjernvarme i stedet for el, gas eller olie, kan du kontakte vores Energikonsulent Christian Engelsen på +45 4035 0416

Fremtiden er grøn – også når det gælder energistyring

Mange bruger årets sidste måneder på at se tilbage på året, der gik, men EnergiData vil gerne se frem. Frem mod 2018, som vi forudser, vil blive præget af flere fjernaflæste data og større krav til mindre CO2-udledning. Energistyringssystemer anno 2018 skal være rustet til et marked, der stiller stadig større krav til grøn omstilling – og det er MinEnergi 2.0.

MinEnergi har gennemgået en markant udvikling de seneste år. Brugerfladen er blevet mere intuitiv, og listen med features er udvidet med call-to-action lister og miljøregnskaber. Det er en udvikling, som bunder i de behov og tendenser, vi ser i branchen. Vores adm. direktør, Morten Dysted Dahl, har længe anerkendt, at miljø er et parameter, der er blevet vigtigere for vores kunder:

”Vi oplever, at miljø er blevet et konkurrenceparameter. CSR er blevet en selvstændig disciplin, og miljø er kommet på dagsordenen på ledelsesgangene,” fortæller Morten Dysted Dahl, og fortsætter: ”Vi tror på, at virksomhederne vil blive afregnet på deres CO2-udledning inden for den nærmeste fremtid. Det giver vores kunder endnu større grund til at kende og have kontrol over deres CO2-udledning.”

Syv forskellige måder at kende sin CO2-udledning på

At kende sit aftryk på miljøet kræver data om sit energiforbrug. Nogen indsamler det manuelt, men pilen peger på digitalisering med fjernaflæste data.

MinEnergi 2.0 kan indsamle data fra syv forskellige datakilder fx Datahubben, og det frigiver værdifulde ressourcer. I stedet for at bruge tiden på at indsamle data, kan den bruges på konkrete tiltag, som kan mindske CO2-udledningen og skåne miljøet. En proces, som vi mener, at flere i virksomheden skal tage ejerskab i.

Miljø skal være for alle i virksomheden

”Jo flere der tager ejerskab i jagten på energibesparelser, jo større besparelser ser vi på bundlinjen.” Så simpelt kan det siges, når Morten Dysted Dahl svarer på spørgsmålet om, hvordan fokus på miljøet kan skabe flere besparelser. Én af styrkerne ved MinEnergi 2.0 er, at det taler til flere medarbejdergrupper.

”I MinEnergi 2.0 har vi stor fokus på involvering af medarbejderne. Det er både på et lavpraktisk niveau i forhold til indstilling af sprog og en brugervenlig navigation, men også i udviklingen af features. Miljøregnskab er et rigtig godt eksempel, for både økonomi-, CSR- og driftsmedarbejdere har brug for informationer om CO2-udledningen til grønne regnskaber og CSR-rapporter,” siger Morten Dysted Dahl.

EnergiData rimer på travlhed

I EnergiData ser vi frem til 2018, hvor vi kommer til at løbe stærkt. Flere af vores kunder skal konvertere fra MinEnergi 1.0 til MinEnergi 2.0, og vi har flere projekter i pipeline. Blandt andet en rapportfunktion  til MinEnergi 2.0, og så vil vi styrke vores position i Tyskland sammen med vores tyske datterselskab EnergiData GmbH .

Vil du vide mere om, hvordan I kan kombinere miljø og energistyring?

Tilmeld dig og dine kollegaer til vores temadag om miljø og energistyring onsdag d. 6. december kl. 9.00-11.00 på vores kontor i Køge. Skriv en mail til amhj@energidata.dk seneste mandag d. 4. december, med navn og telefonnummer på de deltagende, og hvis du har spørgsmål.

MinEnergi2 gjorde udfaldet for Wihlborgs

Wihlborgs, der forvalter og udlejer egne erhvervsejendomme i Øresundsregionen, står over for at implementere energistyring i deres mange kontor- og lagerbygninger – til glæde for lejerne og dem selv. Det simple og intuitive energistyringsværktøj, MinEnergi2, gjorde valget af leverandør lettere

I løbet af det seneste år er mange nye og eksisterende kunder hos EnergiData blevet brugere af MinEnergi2. For Wihlborgs var tiden også blevet moden til energistyring i deres 580.000 m2 kontor- og lagerbygninger, og her spillede det simple værktøj en stor rolle i valget af leverandør.

For MinEnergi2 er et intuitivt værktøj med en overskuelig brugerflade. Det gør, at mange medarbejdergrupper kan bruge værktøjet i hverdagen.

”Produktet lever op til de krav, vi har. Det skal være let at anvende, have en overskuelig brugerflade, og så har vi mange medarbejdere ude på ejendommene, som skal bruge det. Det er også en stor fordel for os, at vi kan sammenligne energiforbruget på de forskellige ejendomme, så vi kan lære af de bedste eksempler,” siger Johan Tofte, der er administrationsmedarbejder hos Wihlborgs.

Medarbejderne skal på administratorkursus i MinEnergi2, hvor de bliver sat ind i værktøjet og lærer at bruge alle dets funktioner bedst muligt.

”Vi glæder os meget til, at der begynder at komme forbrugsdata ind i systemet, så vi kan arbejde med dem og omsætte det til besparelser. Der er mange andre gode produkter på markedet, men forstår vi ikke at bruge dem, så tror vi ikke på, at det skaber værdi for os,” siger Johan.

Økonomiske fordele ved energistyring

”Det er en strategisk beslutning, at vi skal arbejde med energistyring. Vi oplever, at der er en stor efterspørgsel på markedet, og det er samtidig med til at gøre os attraktive, fortæller Johan Tofte, og fortsætter: ”Når vi har kontrol over driften i ejendommene, kan vi mindske den pris, som lejerne betaler. Og så er der også en økonomisk og miljømæssig faktor i det for os. Vi vil generelt gerne optimere vores ressourceforbrug og gøre noget godt for miljøet.”

Efter at have undersøgt forskellige udbydere og muligheder på markedet var der ingen tvivl om valget af leverandør, bl.a. på grund af MinEnergi2’s brugervenlighed.

Alle skal involveres

Forklaringen på succes lægger i, at alle medarbejdere skal involveres i arbejdet med energistyring. Det er et nyt tiltag for Wihlborgs, og for dem ligger nøglen i at involvere alle medarbejdere i stedet for at lægge ansvaret over på én. Selvom det er et meget bevidst valg at få energistyring, anerkender Wihlborgs, at det er et nyt område for dem.

Derfor får EnergiData også en stor rolle i jagten på energibesparelser og en mere grøn profil for ejendommene. En del af samarbejdet bygger på en FullService aftale, hvor EnergiData løbende er med til at overvåge og analysere data i MinEnergi2.

”Vi er gode til én ting, og EnergiData er gode til at jagte ressourcebesparelser. Vi er ikke blege for at erkende, at vi kan lære af andre og derfor vil vi gerne benytte os af EnergiDatas ekspertise, ” slutter Johan Tofte.

EnergiData skal levere energistyring til alle Wihlborgs erhvervsejendomme i Danmark fra d. 1. januar 2018. Udover installationen og implementeringen af MinEnergi2 skal EnergiData supportere med FullService.

Fordelagtigt samspil mellem MinEnergi og Danfoss ECL 310

Danfoss ECL 310 spiller godt sammen med MinEnergi. På den ene side har Danfoss ECL 310 sine klare forcer i at regulere flere former for energiforbrug, og på den anden side kan den dermed fodre vores energistyringsværktøj MinEnergi med en hel masse data. Derfor kan kunder, der har en ECL 310, få stor gavn af at supplere med EnergiDatas løsning

I EnergiData oplever vi stor efterspørgsel på en løsning, hvor MinEnergi og Danfoss ECL 310 ikke blot er i samspil, men optimerer energistyringen yderligere. Især boligforeninger, hvor viceværten skal skovle sne og slå græs og ikke nødvendigvis har forudsætningerne for at være god til optimering af energiforbruget, kan vi hjælpe på en nem og effektiv måde.

Genanvende til fjernaflæsning

Normalt udstyrer vi vores kunder med en såkaldt datalogger, der er forbundet med kundens måler, hvorfra vi sender data til vores online energistyringsværktøj MinEnergi. En Danfoss ECL 310, som en del af vores kunder allerede har installeret, er imidlertid ikke en hindring for at kunne nyde godt af MinEnergi. Tværtimod supplerer de to løsninger hinanden godt, forklarer Christian Engelsen, energikonsulent i EnergiData:

”En Danfoss ECL 310 bruger EnergiData til at lave fjernaflæsning igennem, og ved at koble den sammen med internettet og med MinEnergi, sparer man dermed en datalogger. Vi kan altså – hvis kunden allerede har en Danfoss ECL 310 – genanvende den til fjernaflæsning, da den jo allerede styrer varmeanlægget hos kunden i forvejen,” siger Christian Engelsen.

”Lige præcis det setup har vi sat op i flere boligforeninger, hvor en ejendom over 300 kvadratmeter i henhold til tekniske bestemmelser skal have installeret varmestyring. Det er samtidig en fordel for kunden, at de kun skal have en boks. Det giver jo også færre nedbrud og mindre vedligehold,” tilføjer han.

Nemt og internetbaseret

En ECL 310 kan ikke kun styre varmeanlæg, men også ventilationsanlæg, hvilket igen kommer kunden til gode, så der kan styres på flere ting og optimeres på energiforbruget mest muligt.

”Efter at Danfoss har indrettet den, så den ikke kun kan tage sig af varmestyring, men også ventilationsstyring, er der flere typer kunder, der kan have glæde af det her. Det er selvfølgelig stadig boligselskaber, men det kan også være virksomheder med flere filialer eller bygninger,” siger Christian og pointerer, at løsningen med at integrere ECL 310 og MinEnergi er smart, fordi den kan tilkobles online.

”På den måde kan man sidde ’hjemme’ og styre det. Det er praktisk, når man har én ansvarlig for mange ejendomme spredt rundt omkring i Danmark. Fx har en af vores kunder, et større almennyttigt boligselskab investeret i Danfoss ECL 310 til at samle data, mens vi så fjernaflæser og energistyrer. Vi kan se energiforbruget med den ene hånd, og med den anden hånd kan vi gøre noget ved det. Så det betyder, at vi faktisk kan tage handling og ikke kun overvåge. Og det er jo den gode løsning for kunden,” uddyber energikonsulenten.

Kan du også se fordele i en løsning med Danfoss ECL 310 og MinEnergi? Kontakt os på salg@energidata.dk

Undgå det åbenlyse spild og spar på energien

At skabe overblik over forbruget og spare på energien behøver ikke at være en svær proces. I mange tilfælde er der penge og ressourcer at spare ved at optimere på nogle enkelte tiltag. Elgiganten i Roskilde har haft besøg af vores energikonsulent Christian Engelsen til en gennemgang af varehuset. I måneden efter vores besøg sparede varehuset næsten 10.000 kWh, hvilket svarer til cirka 10.000kr.

Elgiganten i Roskilde havde i 2016 et elforbrug på 335.500 kWh/m²/år. Det er 23,5 % over det gennemsnitlige forbrug for alle Elgiganten varehuse i Danmark. En del af forklaringen skal findes i de mange energityve i detailbranchen. Skærme, rulletrapper og varmetæpper sluger meget energi, og det kan være svært at vide, hvor man skal sætte ind uden det nødvendige overblik.

Mere viden til personalet

For mange detailbutikker gælder det også, at personalet mangler viden om butikkens driftsforhold. En simpel gennemgang af de tekniske installationer kan betyde besparelser og et bedre indeklima.

”Nu ved jeg, hvordan butikken er bygget op og hvilke knapper jeg skal trykke på. Jeg ved hvor vi skal sætte ind henne, så vi kan være mest optimale på vores energiforbrug. Alt i alt har det helt sikkert været et gavnligt besøg,” siger Ahmed Ali, varehuschef i Elgiganten i Roskilde.

En tendens i detailbranchen

”Vi oplever, at fakturaen på energiforbruget bliver betalt udenom butikken på et centralt kontor. Mange butikker ved derfor ikke, hvad de reelt bruger på el, vand og varme. Ved at informere personalet om butikkens driftsforhold kan man tit skabe opmærksomhed omkring forbruget, og på den måde motivere personalet til energirigtig drift,” siger Christian Engelsen.

Her er en simpel fremgangsmåde til, hvordan du selv kan komme i gang med at plukke de lavthængende frugter:

  1. Indstil de tekniske installationer som varme- og ventilationsanlæg, så de tilsvarer åbningstiden
  2. Sørg for at personalet har basal viden om driften
  3. Husk at slukke for lyset, når ingen opholder sig i lokalet. Ved en lille ændring i adfærden kan I undgå unødvendig varmeudledning og opnå et bedre indeklima

Kontakt Christian Engelsen +45 40 35 04 16, hvis I mangler inspiration til at spare på energien i jeres bygninger.

Velkommen tilbage til Søren

Søren er tilbage i vores Salgs- og marketingafdeling efter 2 år som Energiingeniør hos DEAS A/S. Han har solid erfaring med både drift og energirådgivning samt brugen af energistyrings- og CTS-systemer. Søren er igen en fast del af EnergiData og OK, hvor hans erfaring fra begge sider af skrivebordet skal være med til at fremme MinEnergi2

Søren har arbejdet med energioptimering i mere end 15 år. Først med fokus på driften hos LSG Sky Chefs Danmark, og senere som rådgiver primært indenfor boligadministration, offentlige bygninger og erhverv.

”Jeg har været hele vejen rundt om arbejdet med energieffektive bygninger. Jeg forstår det tekniske aspekt i forhold til driften, men har også arbejdet aktivt med energistyringssystemer og rådgivning samt adfærdsprojekter set i forhold til energibesparelser. Jeg kan se det fra begge sider, og det giver nogle klare fordele i forhold til den totale forståelse for energistyring,” siger Søren.

Skal være med til at bidrage til udviklingen i EnergiData

Der har været travlhed på kontoret de sidste 2 år i EnergiData. I april indgik vi et samarbejde med Coop, og MinEnergi2 er blevet et aktivt værktøj til at optimere på energien for nye og eksisterende kunder. Den retning ser Søren frem til at blive en del af igen.

”Udviklingen i de knap to år jeg har været væk fra EnergiData har været positiv. Jeg har fulgt med fra sidelinjen, og kan se mig selv bidrage til den kurs der er lagt. Kunderne har taget MinEnergi2 til sig, og jeg glæder mig til at arbejde videre med den proces”.

Find Søren på LinkedIn eller kontakt ham på +45 24 91 26 59 eller sjuh@energidata.dk

Det grønne potentiale i energieffektive bygninger er enormt

Hvis tre procent af bygningsmassen i EU blev renoveret årligt, ville der i 2030 være et marked på 122 milliarder euro (907 milliarder kr.) og skabt cirka en million nye job. Samtidig ville bygningernes udledning af klimagasser blive bragt ned med to tredjedele, viser EU-rapport. Der ligger således et kæmpe klima-potentiale i energieffektive bygninger, lyder det fra EnergiDatas Morten Dysted Dahl

De grinte af Morten Dysted Dahl, EnergiDatas adm. direktør, da han for efterhånden en del år siden turnerede med, at bygninger er nøglen til at reducere CO2-udledningen markant. Nu har det udsagn fået lidt mere genklang. Men det er stadig en dagsorden, som er svær at komme igennem med.

”Energieffektivisering af bygninger lider nok lidt under, at det er knap så sexet som at tale om Teslaer og vindmøller. Ikke desto mindre er det i virkeligheden et miljøtiltag, der ligger langt mere til højrebenet end de ting, vi normalt hører om. Energieffektive bygninger har ifølge flere rapporter, blandt andet denne, både den største miljømæssige effekt i forhold til at nedbringe CO2-udledning og den største økonomiske effekt, hvis vi kigger på rentabilitet i forhold til vindmøller, elbiler og lignende,” siger Morten Dysted Dahl.

Overvågning er nøglen

Men energieffektivisering af større bygninger og erhvervsejendomme er samtidig et område, der er komplekst. Det kan være svært at finde ud af, hvor meget energi, man bruger i de helt store bygninger og dermed svært at finde frem til, hvor meget man kan spare. Derfor er overvågning af energiforbruget essentielt i forhold til at udnytte potentialet i energieffektivisering af bygninger, mener EnergiDatas Morten Dysted Dahl.

”Det kræver effektiv overvågning af forbrug, og i det ligger, at det er noget, der skal gøres løbende. Jeg har arbejdet med det her i 14 år, og vi bliver ved med at finde ting, der kan effektiveres. Køleanlæg der modarbejder varmen osv. Man kan finde frem til energibesparelser i dag og finde de samme om fem år igen. Man kommer det aldrig helt til livs, og derfor er overvågning af energiforbruget lidt ligesom at luge i haven,” siger han.

Kræver energipolitisk fokus

Hos EnergiData oplever man, at flere og flere har fået fokus på overvågning af energiforbruget i fx boligforeninger, detailhandelskæder og virksomheder med mange filialer.  Energistyringsværktøjet MinEnergi overvåger og energioptimerer flere og flere bygninger.

Morten Dysted Dahl pointerer, at vi i Danmark er godt med fremme på området, men at det ikke ville skade, hvis renovering af bygningsmassen kom endnu mere på den energipolitiske dagsorden.

”Vi er længere fremme end i mange andre lande. Men det er klart, at hvis vi i Danmark skal fortsætte med at udnytte potentialet til gavn for både miljø og cleantech-branchen, så kræver det mere energipolitisk opmærksomhed. Som det er nu, er det nok svært for almindelige mennesker at forholde sig til, fordi det er et område, hvor man optimerer på alle de ting, vi umiddelbart ikke ser. Varmesystemer i kælderen osv.” lyder det fra den adm. direktør i EnergiData.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan vi kan energioptimere og løbende overvåge Jeres energiforbrug? Kontakt Salgs- og marketingchef Thomas Normann Frennesen på tlf. +45 23 27 54 09

Adresse


EnergiData A/S
Centervej 5
DK - 4600 Køge
CVR: 26737931

Følg os på:

Nyhedsbrev

Vi udsender vores nyhedsbrev én gang om måneden, hvor du blandt andet kan få artikler om vores kunder, produkter og services samt attraktive kampagner og tips til et lavere og grønnere energiforbrug.

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.