MinEnergi2 gjorde udfaldet for Wihlborgs

Wihlborgs, der forvalter og udlejer egne erhvervsejendomme i Øresundsregionen, står over for at implementere energistyring i deres mange kontor- og lagerbygninger – til glæde for lejerne og dem selv. Det simple og intuitive energistyringsværktøj, MinEnergi2, gjorde valget af leverandør lettere

I løbet af det seneste år er mange nye og eksisterende kunder hos EnergiData blevet brugere af MinEnergi2. For Wihlborgs var tiden også blevet moden til energistyring i deres 580.000 m2 kontor- og lagerbygninger, og her spillede det simple værktøj en stor rolle i valget af leverandør.

For MinEnergi2 er et intuitivt værktøj med en overskuelig brugerflade. Det gør, at mange medarbejdergrupper kan bruge værktøjet i hverdagen.

”Produktet lever op til de krav, vi har. Det skal være let at anvende, have en overskuelig brugerflade, og så har vi mange medarbejdere ude på ejendommene, som skal bruge det. Det er også en stor fordel for os, at vi kan sammenligne energiforbruget på de forskellige ejendomme, så vi kan lære af de bedste eksempler,” siger Johan Tofte, der er administrationsmedarbejder hos Wihlborgs.

Medarbejderne skal på administratorkursus i MinEnergi2, hvor de bliver sat ind i værktøjet og lærer at bruge alle dets funktioner bedst muligt.

”Vi glæder os meget til, at der begynder at komme forbrugsdata ind i systemet, så vi kan arbejde med dem og omsætte det til besparelser. Der er mange andre gode produkter på markedet, men forstår vi ikke at bruge dem, så tror vi ikke på, at det skaber værdi for os,” siger Johan.

Økonomiske fordele ved energistyring

”Det er en strategisk beslutning, at vi skal arbejde med energistyring. Vi oplever, at der er en stor efterspørgsel på markedet, og det er samtidig med til at gøre os attraktive, fortæller Johan Tofte, og fortsætter: ”Når vi har kontrol over driften i ejendommene, kan vi mindske den pris, som lejerne betaler. Og så er der også en økonomisk og miljømæssig faktor i det for os. Vi vil generelt gerne optimere vores ressourceforbrug og gøre noget godt for miljøet.”

Efter at have undersøgt forskellige udbydere og muligheder på markedet var der ingen tvivl om valget af leverandør, bl.a. på grund af MinEnergi2’s brugervenlighed.

Alle skal involveres

Forklaringen på succes lægger i, at alle medarbejdere skal involveres i arbejdet med energistyring. Det er et nyt tiltag for Wihlborgs, og for dem ligger nøglen i at involvere alle medarbejdere i stedet for at lægge ansvaret over på én. Selvom det er et meget bevidst valg at få energistyring, anerkender Wihlborgs, at det er et nyt område for dem.

Derfor får EnergiData også en stor rolle i jagten på energibesparelser og en mere grøn profil for ejendommene. En del af samarbejdet bygger på en FullService aftale, hvor EnergiData løbende er med til at overvåge og analysere data i MinEnergi2.

”Vi er gode til én ting, og EnergiData er gode til at jagte ressourcebesparelser. Vi er ikke blege for at erkende, at vi kan lære af andre og derfor vil vi gerne benytte os af EnergiDatas ekspertise, ” slutter Johan Tofte.

EnergiData skal levere energistyring til alle Wihlborgs erhvervsejendomme i Danmark fra d. 1. januar 2018. Udover installationen og implementeringen af MinEnergi2 skal EnergiData supportere med FullService.

Fordelagtigt samspil mellem MinEnergi og Danfoss ECL 310

Danfoss ECL 310 spiller godt sammen med MinEnergi. På den ene side har Danfoss ECL 310 sine klare forcer i at regulere flere former for energiforbrug, og på den anden side kan den dermed fodre vores energistyringsværktøj MinEnergi med en hel masse data. Derfor kan kunder, der har en ECL 310, få stor gavn af at supplere med EnergiDatas løsning

I EnergiData oplever vi stor efterspørgsel på en løsning, hvor MinEnergi og Danfoss ECL 310 ikke blot er i samspil, men optimerer energistyringen yderligere. Især boligforeninger, hvor viceværten skal skovle sne og slå græs og ikke nødvendigvis har forudsætningerne for at være god til optimering af energiforbruget, kan vi hjælpe på en nem og effektiv måde.

Genanvende til fjernaflæsning

Normalt udstyrer vi vores kunder med en såkaldt datalogger, der er forbundet med kundens måler, hvorfra vi sender data til vores online energistyringsværktøj MinEnergi. En Danfoss ECL 310, som en del af vores kunder allerede har installeret, er imidlertid ikke en hindring for at kunne nyde godt af MinEnergi. Tværtimod supplerer de to løsninger hinanden godt, forklarer Christian Engelsen, energikonsulent i EnergiData:

”En Danfoss ECL 310 bruger EnergiData til at lave fjernaflæsning igennem, og ved at koble den sammen med internettet og med MinEnergi, sparer man dermed en datalogger. Vi kan altså – hvis kunden allerede har en Danfoss ECL 310 – genanvende den til fjernaflæsning, da den jo allerede styrer varmeanlægget hos kunden i forvejen,” siger Christian Engelsen.

”Lige præcis det setup har vi sat op i flere boligforeninger, hvor en ejendom over 300 kvadratmeter i henhold til tekniske bestemmelser skal have installeret varmestyring. Det er samtidig en fordel for kunden, at de kun skal have en boks. Det giver jo også færre nedbrud og mindre vedligehold,” tilføjer han.

Nemt og internetbaseret

En ECL 310 kan ikke kun styre varmeanlæg, men også ventilationsanlæg, hvilket igen kommer kunden til gode, så der kan styres på flere ting og optimeres på energiforbruget mest muligt.

”Efter at Danfoss har indrettet den, så den ikke kun kan tage sig af varmestyring, men også ventilationsstyring, er der flere typer kunder, der kan have glæde af det her. Det er selvfølgelig stadig boligselskaber, men det kan også være virksomheder med flere filialer eller bygninger,” siger Christian og pointerer, at løsningen med at integrere ECL 310 og MinEnergi er smart, fordi den kan tilkobles online.

”På den måde kan man sidde ’hjemme’ og styre det. Det er praktisk, når man har én ansvarlig for mange ejendomme spredt rundt omkring i Danmark. Fx har en af vores kunder, et større almennyttigt boligselskab investeret i Danfoss ECL 310 til at samle data, mens vi så fjernaflæser og energistyrer. Vi kan se energiforbruget med den ene hånd, og med den anden hånd kan vi gøre noget ved det. Så det betyder, at vi faktisk kan tage handling og ikke kun overvåge. Og det er jo den gode løsning for kunden,” uddyber energikonsulenten.

Kan du også se fordele i en løsning med Danfoss ECL 310 og MinEnergi? Kontakt os på salg@energidata.dk

Undgå det åbenlyse spild og spar på energien

At skabe overblik over forbruget og spare på energien behøver ikke at være en svær proces. I mange tilfælde er der penge og ressourcer at spare ved at optimere på nogle enkelte tiltag. Elgiganten i Roskilde har haft besøg af vores energikonsulent Christian Engelsen til en gennemgang af varehuset. I måneden efter vores besøg sparede varehuset næsten 10.000 kWh, hvilket svarer til cirka 10.000kr.

Elgiganten i Roskilde havde i 2016 et elforbrug på 335.500 kWh/m²/år. Det er 23,5 % over det gennemsnitlige forbrug for alle Elgiganten varehuse i Danmark. En del af forklaringen skal findes i de mange energityve i detailbranchen. Skærme, rulletrapper og varmetæpper sluger meget energi, og det kan være svært at vide, hvor man skal sætte ind uden det nødvendige overblik.

Mere viden til personalet

For mange detailbutikker gælder det også, at personalet mangler viden om butikkens driftsforhold. En simpel gennemgang af de tekniske installationer kan betyde besparelser og et bedre indeklima.

”Nu ved jeg, hvordan butikken er bygget op og hvilke knapper jeg skal trykke på. Jeg ved hvor vi skal sætte ind henne, så vi kan være mest optimale på vores energiforbrug. Alt i alt har det helt sikkert været et gavnligt besøg,” siger Ahmed Ali, varehuschef i Elgiganten i Roskilde.

En tendens i detailbranchen

”Vi oplever, at fakturaen på energiforbruget bliver betalt udenom butikken på et centralt kontor. Mange butikker ved derfor ikke, hvad de reelt bruger på el, vand og varme. Ved at informere personalet om butikkens driftsforhold kan man tit skabe opmærksomhed omkring forbruget, og på den måde motivere personalet til energirigtig drift,” siger Christian Engelsen.

Her er en simpel fremgangsmåde til, hvordan du selv kan komme i gang med at plukke de lavthængende frugter:

  1. Indstil de tekniske installationer som varme- og ventilationsanlæg, så de tilsvarer åbningstiden
  2. Sørg for at personalet har basal viden om driften
  3. Husk at slukke for lyset, når ingen opholder sig i lokalet. Ved en lille ændring i adfærden kan I undgå unødvendig varmeudledning og opnå et bedre indeklima

Kontakt Christian Engelsen +45 40 35 04 16, hvis I mangler inspiration til at spare på energien i jeres bygninger.

Velkommen tilbage til Søren

Søren er tilbage i vores Salgs- og marketingafdeling efter 2 år som Energiingeniør hos DEAS A/S. Han har solid erfaring med både drift og energirådgivning samt brugen af energistyrings- og CTS-systemer. Søren er igen en fast del af EnergiData og OK, hvor hans erfaring fra begge sider af skrivebordet skal være med til at fremme MinEnergi2

Søren har arbejdet med energioptimering i mere end 15 år. Først med fokus på driften hos LSG Sky Chefs Danmark, og senere som rådgiver primært indenfor boligadministration, offentlige bygninger og erhverv.

”Jeg har været hele vejen rundt om arbejdet med energieffektive bygninger. Jeg forstår det tekniske aspekt i forhold til driften, men har også arbejdet aktivt med energistyringssystemer og rådgivning samt adfærdsprojekter set i forhold til energibesparelser. Jeg kan se det fra begge sider, og det giver nogle klare fordele i forhold til den totale forståelse for energistyring,” siger Søren.

Skal være med til at bidrage til udviklingen i EnergiData

Der har været travlhed på kontoret de sidste 2 år i EnergiData. I april indgik vi et samarbejde med Coop, og MinEnergi2 er blevet et aktivt værktøj til at optimere på energien for nye og eksisterende kunder. Den retning ser Søren frem til at blive en del af igen.

”Udviklingen i de knap to år jeg har været væk fra EnergiData har været positiv. Jeg har fulgt med fra sidelinjen, og kan se mig selv bidrage til den kurs der er lagt. Kunderne har taget MinEnergi2 til sig, og jeg glæder mig til at arbejde videre med den proces”.

Find Søren på LinkedIn eller kontakt ham på +45 24 91 26 59 eller sjuh@energidata.dk

Det grønne potentiale i energieffektive bygninger er enormt

Hvis tre procent af bygningsmassen i EU blev renoveret årligt, ville der i 2030 være et marked på 122 milliarder euro (907 milliarder kr.) og skabt cirka en million nye job. Samtidig ville bygningernes udledning af klimagasser blive bragt ned med to tredjedele, viser EU-rapport. Der ligger således et kæmpe klima-potentiale i energieffektive bygninger, lyder det fra EnergiDatas Morten Dysted Dahl

De grinte af Morten Dysted Dahl, EnergiDatas adm. direktør, da han for efterhånden en del år siden turnerede med, at bygninger er nøglen til at reducere CO2-udledningen markant. Nu har det udsagn fået lidt mere genklang. Men det er stadig en dagsorden, som er svær at komme igennem med.

”Energieffektivisering af bygninger lider nok lidt under, at det er knap så sexet som at tale om Teslaer og vindmøller. Ikke desto mindre er det i virkeligheden et miljøtiltag, der ligger langt mere til højrebenet end de ting, vi normalt hører om. Energieffektive bygninger har ifølge flere rapporter, blandt andet denne, både den største miljømæssige effekt i forhold til at nedbringe CO2-udledning og den største økonomiske effekt, hvis vi kigger på rentabilitet i forhold til vindmøller, elbiler og lignende,” siger Morten Dysted Dahl.

Overvågning er nøglen

Men energieffektivisering af større bygninger og erhvervsejendomme er samtidig et område, der er komplekst. Det kan være svært at finde ud af, hvor meget energi, man bruger i de helt store bygninger og dermed svært at finde frem til, hvor meget man kan spare. Derfor er overvågning af energiforbruget essentielt i forhold til at udnytte potentialet i energieffektivisering af bygninger, mener EnergiDatas Morten Dysted Dahl.

”Det kræver effektiv overvågning af forbrug, og i det ligger, at det er noget, der skal gøres løbende. Jeg har arbejdet med det her i 14 år, og vi bliver ved med at finde ting, der kan effektiveres. Køleanlæg der modarbejder varmen osv. Man kan finde frem til energibesparelser i dag og finde de samme om fem år igen. Man kommer det aldrig helt til livs, og derfor er overvågning af energiforbruget lidt ligesom at luge i haven,” siger han.

Kræver energipolitisk fokus

Hos EnergiData oplever man, at flere og flere har fået fokus på overvågning af energiforbruget i fx boligforeninger, detailhandelskæder og virksomheder med mange filialer.  Energistyringsværktøjet MinEnergi overvåger og energioptimerer flere og flere bygninger.

Morten Dysted Dahl pointerer, at vi i Danmark er godt med fremme på området, men at det ikke ville skade, hvis renovering af bygningsmassen kom endnu mere på den energipolitiske dagsorden.

”Vi er længere fremme end i mange andre lande. Men det er klart, at hvis vi i Danmark skal fortsætte med at udnytte potentialet til gavn for både miljø og cleantech-branchen, så kræver det mere energipolitisk opmærksomhed. Som det er nu, er det nok svært for almindelige mennesker at forholde sig til, fordi det er et område, hvor man optimerer på alle de ting, vi umiddelbart ikke ser. Varmesystemer i kælderen osv.” lyder det fra den adm. direktør i EnergiData.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan vi kan energioptimere og løbende overvåge Jeres energiforbrug? Kontakt Salgs- og marketingchef Thomas Normann Frennesen på tlf. +45 23 27 54 09

Kom til seminar i MinEnergi 2

Vi er stolte af at kunne præsentere Jer for den nye generation af MinEnergi, som flere af vores kunder allerede har valgt. Vi kalder den for MinEnergi 2, og vi inviterer dig og din kollega på en guidet tur

Torsdag d. 31. august 2017 kl. 9:00 – 12:00
på Comwell i Middelfart

Vores eksperter vil demonstrere vores bud på standarden inden for fremtidens energistyring, og turen vil give Jer indblik i det nye univers af funktioner, der uafhængigt af devices, præsenteres online i en lækker intuitiv designet brugerflade.

Undervejs vil der være mulighed for at stille spørgsmål, komme med input til løsningen, netværke samt dele viden og erfaring med andre virksomheder.
Formiddagen afsluttes med frokost og mulighed for en opfølgende snak.

Alt det praktiske

Tilmelding senest fredag d. 18. august 2017

- Skriv en mail til amhj@energidata.dk med info om deltagelse m/u frokost samt navn og telefonnummer på de deltagende
- Der er max. to pladser pr. virksomhed, og de fordeles efter først til mølle
- Framelding sker på mail amhj@energidata.dk senest mandag d. 24. august 2017, så andre kan få din plads
- Har du spørgsmål? Ring til os på +45 23 27 54 09 eller +45 29 11 27 19

Vi ser frem til en spændende formiddag og glæder os til at byde Jer velkommen på Comwell i Middelfart

Det siger vores kunder om MinEnergi2

I starten af juni inviterede vi vores kunder på en guidet tur i MinEnergi2 på vores kontor i Køge. Vores energirådgivere gav et indblik i den nyeste generation inden for fremtidens internetbaserede energistyring, og vi spurgte efterfølgende deltagerne, hvilke fordele de oplever ved MinEnergi2.

Der er mange fordele ved at skifte fra MinEnergi1 til MinEnergi2, og mange af vores kunder har allerede taget springet. Her er 3 gode bud på, hvorfor din virksomhed skal bruge MinEnergi2:

  1. Brugerfladen er utrolig intuitiv at bruge og overskuelig at navigere rundt i
  2. Muligheden for CO2-fodaftryk letter processen med grønne regnskaber og energisyn betragteligt
  3. Tilgængeligheden på alle digitale platforme gør, at MinEnergi altid er med på farten – også når man står foran varme- og ventilationssystemerne og skal danne sig et overblik over data

Tak for en spændende eftermiddag, hvor vi havde en god dialog om internetbaseret energistyring og blev klogere på jeres behov og ønsker.

Reserver en plads til næste seminar om MinEnergi2

Er du blevet nysgerrig på at høre mere om mulighederne for MinEnergi2 for din virksomhed? Vi inviterer vores kunder til endnu et seminar i MinEnergi2 på Comwell i Middelfart torsdag d. 31. august, og du kan reservere en plads til dig og din kollega allerede nu.

Skriv en mail til amhj@energidata.dk, hvor du skriver navn, virksomhed og telefonnummer, så er du sikret en plads til næste seminar.

Du kan også kontakte vores salgsafdeling med det samme, hvis du har spørgsmål til MinEnergi2 og mulighederne for din virksomhed.

 

Nyt værktøj i MinEnergi2 giver hurtigt overblik til besparelser

Det nye værktøj ”CallToAction” i MinEnergi2 samler de alarmer, der har været på jeres forbrug i samtlige bygninger og viser, hvad omkostningen har været indtil nu, og hvad den bliver, hvis forbruget fortsætter uændret. Dermed får I et hurtigt overblik over potentielle energibesparelser

Du har sikkert allerede bemærket ændringen på dit dashboard – og du har nu endnu et værktøj, der kan hjælpe til at nedbringe jeres energiforbrug. Funktionen ”CallToAction” giver jer overblik over bygningerne med et større forbrug. Kort sagt genererer funktionen en samlet liste over de alarmer, der har været. På den måde kan man nemt sammenligne bygningernes merforbrug og sætte ind i forhold til et muligt spild på el, vand eller varme.

Hvis du lader det stå til

"CallToAction" viser ikke kun merforbruget - det viser også, hvad det vil koste jer i kroner og øre, hvis I ikke reagerer. Listen er sorteret efter den dyreste bygning og viser, hvad det reelle merforbrug har kostet frem til dags dato, samt en kalkuleret fremskrivning af omkostningen pr. år. Derudover viser listen også en trend-pil, som peger op eller ned, samt en trend-graf, der viser den seneste uges udvikling. Med analysemodellen, der er lagt ind, får I derfor bedre mulighed for at dykke dybere ned i data og finde besparelser.

Vil du vide mere om "CallToAction"? Kontakt vores Salgs- og Marketingchef Thomas Frennesen på +45 23275409

Få 3 råd til at optimere dit energiforbrug

Kalenderen skriver maj, og vi går for alvor lunere tider i møde. En stigning i temperaturen udenfor betyder en ændring i varmeforbruget. Her får du inspiration til, hvordan du kan justere på dine varme- og ventilationsanlæg og optimere dit forbrug.

3 råd til at optimere på energiforbruget

  • Den billigste energi er den du ikke bruger. Sørg derfor løbende for at justere din varme- og ventilationsautomatik, så den modsvarer din driftsperiode.
  • Juster dine varmeanlæg til at reducere energiforbruget uden for brugstid. Læs hvordan du kan gøre det med aktiv styring her
  • Tjek dit varmeanlægs afkøling – ved dårlig afkøling betaler du for mere end nødvendigt.

 

MinEnergi2 – nu med måling af CO2-fodaftryk

Det er stadig vigtigere at kunne måle, hvor stort et aftryk virksomheders energiforbrug og CO2-udledning egentlig sætter på klimaet. Det såkaldte CO2-fodaftryk. Vi er derfor godt i gang med at implementere netop den feature i det energistyringsværktøjet MinEnergi2.

Energiforbrug er én ting. Altså hvor meget man som virksomhed forbruger af strøm, varme, vand, brændstof og lignende i forbindelse med den daglige produktion og drift af virksomheden. Men hvad så med medarbejdernes forbrug? Hvor langt og hvordan pendler de fx til og fra arbejde? Og hvilke CO2-mæssige konsekvenser har virksomhedens produktionsapparat haft, inden det begyndte at producere?

Oplever stigende behov for dokumentation

Det er blandt andet disse faktorer, som målinger af CO2-fodaftryk skal tage højde for. En slags ’vugge-til-grav’ måling, hvor man ikke blot måler på CO2-udledningen nu og her, men inddrager flere og lidt mere svært tilgængelige data i det samlede regnestykke. Det kan være det totale forbrug for virksomheden eller pr. ejendom og bygning. EnergiDatas Roberta Orlando, der har været tilknyttet projektet siden marts, fortæller:

”Vi oplever, at flere og flere efterspørger den her mulighed. Det er relevant for virksomheder og andre organisationer, fordi man i dag har mere og mere brug for at kende alle sine data. Derfor er vi i første omgang ved at få implementeret en funktion i forhold til måling af CO2-fodaftryk. Næste trin kan være, at vi giver brugeren mulighed for at trække data, der kan være nyttige i forbindelse med et fx grønt regnskab,” siger Roberta, som er projektleder og uddannet energi-ingeniør.

Mange faktorer i spil

Roberta, som tidligere har arbejdet med måling af CO2-fodaftryk, begyndte med projektet i marts og forventer at have færdigimplementeret funktionen i MinEnergi2 i løbet af efteråret. Hun fortæller, at der ligger lidt af et regnestykke bag løsningen.

”Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi skal beregne CO2-emissionen, der kommer fra en given bygning eller virksomhed. Der skal jo indregnes en hel del, og målingen skal være så lokal som mulig. Alt skal tænkes ind i det store regnestykke, herunder også de officielle emissionsfaktorer, som Energinet hvert år beregner og fastlægger for hele Danmark,” siger Roberta.

EnergiData forventer at kunne tilbyde muligheden for at trække CO2-fodaftryk-målinger i efteråret 2017.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere informationer om EnergiData, MinEnergi2 eller CO2-fodaftryk-løsningen, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 46 14 14 60 eller på info@energidata.dk.  

Adresse


EnergiData A/S
Centervej 5
DK - 4600 Køge
CVR: 26737931

Følg os på:

Nyhedsbrev

Vi udsender vores nyhedsbrev én gang om måneden, hvor du blandt andet kan få artikler om vores kunder, produkter og services samt attraktive kampagner og tips til et lavere og grønnere energiforbrug.

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.