Funktioner i MinEnergi

  • Tagging

Tagging giver mulighed for at gruppere sine målere og filtrere dem på forskellig vis. Ønsker man eksempelvis at finde det samlede forbrug på kølemøbler i en detailbutik, kan man tagge de relevante bimålere og beregne forbruget. Der er mulighed for selv at vælge tags, eller bruge dem der allerede er.

  • Indtastning af nøgletal

Med udgangspunkt i ejendommen indtastes nøgletal. Hvis et forbrug skiller sig ud i forhold til nøgletallet, kan det noteres i en digital logbog. Den digitale logbog kan danne baggrund for en snak med vores rådgivere og controllere. Det kan eksempelvis være, hvis man har et FullService abonnement.

  • Døgnalarmer med et usædvanlig forbrug på sms eller mail

Opstår der er en situation, hvor et overforbrug på fjernaflæste målere opdages, så er MinEnergi programmeret til at sende en notifikation. Der er mulighed for selv at indtaste en maksimums- og minimumsrænse for den pågældende ugedag, så det passer til jeres bygninger og forbrug. Døgnalarmen kan også fastlægges automatisk på baggrund af det tidligere forbrug. 

  • Analyse af varmeforbrug

Med funktionen: Afkøling, kan man overvåge sine returværdier på fjernvarme. Det giver en optimal udnyttelse af varmen, og er med til at undgå en ekstraregning fra varmeværket.

  • Budgettering og økonomi

Det er ikke kun den energiansvarlige på ejendommen, som har gavn af MinEnergi. Administrativt personale kan bruge MinEnergi til at trække oversigter over energiforbruget til fakturering og validering.

Værktøjet kan også bruges til at lægge budget for næste års energiforbrug.

  • Infoboard med dagens energiforbrug

På et centralt sted i virksomheden kan et infoboard med en oversigt hvor dagens forbrug af el, vand, varme og også solceller placeres. Forbruget præsenteres på en let og overskuelig måde, så medarbejdere og gæster kan følge med. Samtidig fungerer infoboardet som et CSR tiltag, hvor fokus på miljøet og Co2-udslip kan bidrage til en grønnere profil.

Der tilføjes løbende nye funktioner, og de nuværende opdateres med jævne mellemrum.

Alarmering på SMS og e-mail

Tagging af målere

Adresse


EnergiData A/S
Centervej 5
DK - 4600 Køge
CVR: 26737931

Følg os på:

Nyhedsbrev

Vi udsender vores nyhedsbrev én gang om måneden, hvor du blandt andet kan få artikler om vores kunder, produkter og services samt attraktive kampagner og tips til et lavere og grønnere energiforbrug.

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.