EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Administration og industri

Boligselskaber og erhvervsejendomme er to store grupper, som har nedsat det daglige energiforbrug med hjælp fra MinEnergi 2.0.

Sammen med en række andre virksomheder indenfor erhverv og industri har de en sammensat bygningsmasse med administrative lokaler, værksteder, produktionshaller og måske køle-/fryserum.

Bygningerne er i mange tilfælde opført med års mellemrum og er derfor af forskellig standard. Med EnergiDatas løsning får man et samlet overblik over de enkelte bygningers energiforbrug, og hvor det er hensigtsmæssigt at skrue ned. Det er en fordel at få besøg af en energikonsulent, som kan se nærmere på lige netop jeres bygninger, og hvor der ligger energibesparelser og venter.

Brugervenlighed i top

Digital energistyring med MinEnergi er med sin brugervenlige grænseflade og omfattende overbliksværktøjer den energiansvarliges vigtigste redskab og giver overblik over energiforbruget i samtlige ejendomme.

Digital energistyring med MinEnergi 2.0 betyder også, at medarbejderressourcer frigøres til andre opgaver.

Fordele med MinEnergi 2.0 for erhvervsejendomme

  • Den aktive styring har vist sig utrolig effektiv til at opnå store energibesparelser med meget kort tilbagebetalingstid
  • MinEnergi 2.0 tilpasses de enkelte ejendomme – store som små
  • Ved fjernaflæsning indberettes al forbrug automatisk til MinEnergi 2.0 – det betyder fuldt overblik for den energiansvarlige
  • Mulighed for umiddelbar benchmarking – sammenligning af ejendomme op imod relevante tilsvarende
  • Udtræk af data til grønne regnskaber
  • Frigørelse af arbejdskraft ved outsourcing af energistyringen til MinEnergi 2.0
  • Stærke energibudskaber sikrer ejendommen en grønnere profil – sammensat i lettilgængelig form til brug i jeres markedsføring