EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Fakta om afkøling af fjernvarmen

  • Afkølingen er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (fremløb red.) og den temperatur, den forlader anlægget med (returvand, red.)
  • På årsbasis er den ideelle afkølingstemperatur på 30 C° eller mere
  • Den gennemsnitlige afkølingstemperatur pr. år kan svinge fra forsyningsselskab til forsyningsselskab – husk derfor at tjekke reglerne i dit område
  • Fremløbstemperaturen er ca. 15-20° højere i fyringssæsonen, da der er et større varmetab i kulden. Fremløbstemperaturen er lavere i sommerperioden
  • Forvent derfor en lavere afkøling i sommerperioden og højere i vinterperioden. Sørg blot for, at den gennemsnitlige afkølingstemperatur er på minimum 30 C° årligt