Det uudnyttede potentiale i dine bygninger koster dyrt

De fleste bygninger er udstyret med systemer, der kan styre og overvåge en lang række tekniske anlæg helt automatisk. Men måske udnytter du kun en brøkdel af mulighederne og går dermed glip af store besparelser.

Det uudnyttede potentiale i dine bygninger kan være enormt, og det kan koste dyrt på bundlinjen, hvis ikke du kommer godt fra start og udnytter de eksisterende anlægs muligheder til fulde.

Et CTS-anlæg kan blandt andet styre varmen, ventilationen og belysningen i dine bygninger. Mange bygninger har BMS-systemer tilgængelige, og kunsten er at finde den rette balance mellem potentialet og dine behov. På den måde kan du udnytte dine bygningers tekniske anlæg og deres muligheder bedst muligt.

Et godt eksempel er en Danfoss ECL 310. Mange af vores kunder har den installeret til varmestyring i deres bygninger, men det er desværre ikke alle, der bruger den til fjernaflæsning.

ECL’en har en åben Web API, hvor alle energistyringssystemer gratis kan hente data. Det er oplagt at anvende den til varmestyring og fjernaflæsning, så du udnytter potentialet bedst muligt. Du kan læse om det fordelagtige samspil mellem MinEnergi 2.0 og ECL 310 her.

Brug også din ECL 310 som vagthund

En Danfoss ECL 310 er først og fremmest nyttig til at styre varme– og brugsvandsanlæg. Flere boligselskaber og kommuner i hele landet har stor værdi af redskabet, for det giver et samlet overblik over de mange anlæg på den online ECL Portal, som automatisk medfølger ved installation af en ECL 310.

Vores konsulenter hjælper ofte vores kunder med at overvåge og styre varmen via portalen, og det er ikke alle kunder, som udnytter det fulde potentiale. Det kræver nemlig en indsats at komme godt fra start.

”Det er vigtigt, at ECL’en bliver indreguleret korrekt til bygningen fra dag ét, da man ellers har en bygning, der ikke kører optimalt. Fx skal fremløbstemperaturen passe til bygningen og varmeanlægget skal afkøle fjernvarmevandet korrekt,” siger Thomas Birch, der er ekstern tekniker ved Danfoss og hjælper mange af deres kunder med at bruge ECL’en optimalt.

Thomas Birch fortsætter:

”Når ECL’en er indreguleret korrekt til bygningen, er det vigtigt at bruge portalen og sit energistyringssystem til at fejlfinde og kontrollere, at forbruget ikke løber løbsk. På den måde har man en slags vagthund, hvor man både kan få alarmer, og se hvor og hvornår der er forbrug, eller hvor skoen trykker. Det kan fx være en meget høj returtemperatur på bestemte tidspunkter af døgnet.”

Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår dine tekniske anlæg, så du sikrer dig, at de lever op til deres fulde potentiale og dine behov. Ofte vil det kræve små justeringer eller investeringer, men resultatet vil typisk være en bedre drift af bygningen gennem et lavere energiforbrug.

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at udnytte det fulde potentiale i dine bygninger? Ring til os på + 45 4614 1460.

By |september 4th, 2018|Nyhedsbreve|

About the Author: