EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Eksterne datakilder

Hvis I allerede har en eller flere af nedenstående datakilder, så kan data herfra også integreres i MinEnergi 2.0.

  • CSV/sftp-filer (typisk fra CTS-anlæg fra Honeywll, Schneider Electric, Siemens)
  • IoT (LoRaWan, NB-IoT, Sigfox)
  • Kamstrup EMS10
  • Kamstrup READy
  • Danfoss ECL310
  • Brunata
  • DataHub

Kontakt salg@energidata.dk for at høre mere om den rette løsning for jeres virksomhed