EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Eksterne datakilder

Hvis I allerede har en eller flere af nedenstående datakilder, så kan data herfra også integreres i MinEnergi.

  • CSV-filer (typisk fra CTS-anlæg)
  • Kamstrup EMS10
  • Kamstrup READy
  • DataHub

Kontakt salg@energidata.dk for at høre mere om den rette løsning for jeres virksomhed