EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

EnergiDatas værdier

I EnergiData skaber vi energi- og rådgivningsløsninger, der sikrer bedre, grønnere og økonomisk rentable bygninger for vores kunder.

Det gør vi ved at være de mest innovative og fremsynede indenfor energistyring- og rådgivning. Vi stræber efter at blive kundens foretrukne valg ved at sætte fokus på vores værdier i alle vores relationer – både med vores kunder og med hinanden som kolleger.

Kundeorienterede

 • Vi sætter kunden i centrum for vores løsninger og rådgivning
 • Vi tilpasser vores ydelser i forhold til kundens og markedets behov
 • Vi holder vores aftaler og optræder loyalt for at opnå tillidsfulde og professionelle kundeforhold

 Innovative

 • Vi er proaktive, kreative og finder nye tiltag spændende
 • Vi udvikler med fokus på at holde nye tiltag simple, hurtigt realiserbare og praktisk anvendelige
 • Vi efterstræber, at vores produkter og services er blandt de bedste og mest efterspurgte på markedet
 • Vi prioriterer udvikling og sætter tid og ressourcer af til formålet

Holdånd

 • Vi arbejder sammen og skaber arbejdsglæde
 • Vi respekterer hinanden og hinandens forskelligheder
 • Vi hjælper hinanden med at opretholde et ”grønt” fokus
 • Vi efterstræber synergi på tværs af afdelinger og geografi i organisationen

Kvalitetsbevidste

 • Vi udviser ansvarlighed ved at hjælpe kunden til de rigtige løsninger
 • Gennem kvalitetsbevidst adfærd fremstår vi troværdige
 • Vi optimerer løbende vores rutiner og arbejdsprocesser for kontinuerligt at forbedre vores produkter og services
 • Vi sætter det rigtige hold og tilstræber løbende at udvikle vores faglige kompetencer