EnergiDatas værdier

Kundeorienterede

 • Vi sætter kunden i centrum for vores løsninger og rådgivning
 • Vi tilpasser vores ydelser i forhold til kundens og markedets behov
 • Vi holder vores aftaler og optræder loyalt for at opnå tillidsfulde og professionelle kundeforhold

 

 Innovative

 • Vi er proaktive, kreative og finder nye tiltag spændende
 • Vi udvikler med fokus på at holde nye tiltag simple, hurtigt realiserbare og praktisk anvendelige
 • Vi efterstræber, at vores produkter og services er blandt de bedste og mest efterspurgte på markedet
 • Vi prioriterer udvikling og sætter tid og ressourcer af til formålet

Holdånd

 • Vi arbejder sammen og skaber arbejdsglæde
 • Vi respekterer hinanden og hinandens forskelligheder
 • Vi hjælper hinanden med at oprethold et ”grønt” fokus
 • Vi efterstræber synergi på tværs af afdelinger og geografi i organisationen

 

Kvalitetsbevidste

 • Vi udviser ansvarlighed ved at hjælpe kunden til de rigtige løsninger
 • Gennem kvalitetsbevidst adfærd fremstår vi troværdige
 • Vi optimerer løbende vores rutiner og arbejdsprocesser for kontinuerligt at forbedre vores produkter og services
 • Vi sætter det rigtige hold og tilstræber løbende at udvikle vores faglige kompetencer