EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Energikurser

Skræddersyede energistyringskurser

EnergiDatas energirådgivere afholder kurser, som er tilpasset vores kunder.

Kurserne tilrettelægges i tæt samarbejde med jeres virksomhed, og kurset vil typisk også finde sted hos jer.

Tit vil kurset bestå af en gennemgang af teori og eksempler fra MinEnergi, som bagefter bliver overført til praksis på jeres anlæg og bygninger.

Vores erfaring viser, at tilstrækkelig og opdateret viden om driften og tekniske anlæg hos personalet er forudsætningen for, at vores kunder får fuldt udbytte af deres indsats for at opnå energibesparelser.

Selv det bedste energistyringssystem er afhængig af medarbejdere, som har den fornødne og ajourførte viden.

energikurser for medarbejdere i jeres virksomhed

Målgruppe

Teknisk og/eller drifts- og energiansvarligt personale, som har behov for at vide mere om anvendelsen og mulighederne med MinEnergi i forhold til jeres bygninger og energiforbrug.

Indholdet kan være:

  • Varmeproduktion
  • Varmefordeling
  • Varmeafgivelse
  • Ventilation
  • Køling
  • Energiforbrug
  • Energibesparelser
  • Belysning

Tilmelding & pris

Skriv en mail til: info@energidata.dk eller ring på tlf.: +45 46141460, for at høre om de specifikke muligheder, og hvordan vi tilpasser et kursus til jeres virksomhed bedst muligt.

Prisen fastlægges på baggrund af kursets omfang og indhold.

Læs mere om betingelser her