EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

FullService

Med FullService varetages hele energistyringsfunktionen af EnergiData i MinEnergi 2.0.

Den lokale energiansvarlige skal kun foretage aflæsning og indrapportering de steder, hvor der ikke allerede er etableret fjernaflæsning.

For at opnå overblik og den bedste styring af jeres energiforbrug tilknytter vi en energi controller til jeres virksomhed. Energi controlleren gennemgår jeres energiforbrug på baggrund af de indkomne data i MinEnergi 2.0 og bidrager med analyser, rapporter og kvalitetssikrer dataene via validering.

FullService frigiver ressourcer til andre opgaver nu og i fremtiden for jeres personale.

Sådan yder vi kvalificeret sparring til at styre og optimere jeres energiforbrug.

Med FullService får I:

  • Validering og kvalitetssikring af indkomne data i MinEnergi 2.0
  • Kontrol af fejl og mangler på målere og aflæsninger
  • Automatisk udbedring af målerfejl, så data altid melder ind i MinEnergi 2.0
  • Tilknyttet en energi controller, som giver telefonisk og skriftlig support. Der udarbejdes og gennemgås løbende digital logbog og rapporter i MinEnergi 2.0
  • Aktiv handling og analyser af energiforbruget, hvilket sikrer mod et merforbrug