• ENERGIDATA
    VI BRUGER AL VORES ENERGI PÅ, AT I SPARER JERES!

Funktioner i MinEnergi 2.0


Tagging

Tagging giver mulighed for at kategorisere sine målere og filtrere dem på forskellig vis. Ønsker man eksempelvis at finde det samlede forbrug på kølemøbler i en detailbutik, kan man tagge de relevante bimålere og beregne forbruget.

Der er mulighed for selv at vælge tags, eller bruge dem der allerede er.

Call To Action

Call To Action er et værktøj, som samler de alarmer, der har været på jeres forbrug i samtlige bygninger og viser, hvad omkostningen har været indtil nu, og hvad den bliver, hvis forbruget fortsætter uændret.

Dermed får I et hurtigt overblik over potentielle energibesparelser i kWh og kroner og øre, og hvor I skal sætte ind for at spare mest muligt her og nu.

Miljøregnskab

Miljøregnskab giver mulighed for at se den aktuelle CO2-udledning i jeres ejendomsmasse på både bygnings- og ejendomsniveau.

Værktøjet kan også trække data til brug for energisyn, jeres CSR-rapportering og grønne regnskab.

I får et værktøj, som åbner op for en ny vinkel på energistyring, der skal give en mere grøn profil.

Budgettering og økonomi

Det er ikke kun den energiansvarlige på ejendommen, som har gavn af MinEnergi. Administrativt personale kan bruge MinEnergi til at trække oversigter over energiforbruget til fakturering og validering.

Værktøjet kan også bruges til at lægge budget for næste års energiforbrug samt beregne afgifter til SKAT på fx komfortkøl.

Indtastning af nøgletal

Med udgangspunkt i ejendommen indtastes nøgletal. Hvis et forbrug skiller sig ud i forhold til nøgletallet, kan det noteres i en digital logbog. Den digitale logbog kan danne baggrund for en snak med vores rådgivere og controllere.

Analyse af varmeforbrug

Med funktionen: “Afkøling”, kan man overvåge sine returværdier på fjernvarme. Det giver en optimal udnyttelse af varmen, og er med til at undgå en ekstra stor regning fra det lokale forsyningsselskab.

Døgn – og periodealarmer med et usædvanlig forbrug på sms eller mail

Opstår der en situation, hvor et overforbrug på fjernaflæste målere opdages, er MinEnergi programmeret til at sende en notifikation, så spildet straks bliver stoppet.

Der er mulighed for selv at indtaste en maksimums- og minimumsgrænse for den pågældende ugedag, så det passer til jeres bygninger og forbrug. Grænseværdierne kan også fastlægges automatisk på baggrund af historiske data.

Det er ligeledes muligt at indtaste andre grænseværdier i bestemte perioder, hvor forbruget typisk er ændret. Det er fx i ferieperioder, hvor der typisk er et lavere energiforbrug.

Infoboard med dagens energiforbrug

På et centralt sted i virksomheden, eller på flere lokationer, kan et infoboard med en oversigt over dagens forbrug af el, vand, varme og produktion fra solceller placeres.

Forbruget præsenteres på en let og overskuelig måde, så medarbejdere og gæster kan følge med.

Samtidig fungerer infoboardet som et CSR-tiltag, hvor fokus på miljøet og Co2-udslip kan bidrage til en grønnere profil.

Standbyforbrug

Med funktionen kan du sikre dig, at dine bygninger ikke bruger unødvendigt el, vand og varme uden for den normale driftstid.

Du kan se, hvornår din bygning bruger energi i løbet af døgnet, så det bliver tydeligt, hvor meget energi din bygning bruger uden for normal åbningstid.

På den måde kan du sætte ind og stoppe et unødvendigt forbrug og kun bruge energi i bygningen, når der er behov for det.

Rapporter

Vores rapporter gør det nemt for dig at følge forbruget uge for uge, så du kan se om det er steget, faldet eller det samme.

Rapporten viser det samlede energiforbrug fra fjernaflæste målere i forhold til den foregående uge.

Du modtager rapporten direkte i din indbakke, hvis du er ansvarlig for en bygning.

Rapporter

En kiggebruger betyder, at du kan oprette brugere, som kun har læserettighed til MinEnergi.

Fordelene ved en kiggebruger er mange, men det er særligt i en undervisningssituation, ved energisyn gennem eksterne konsulenter og fakturatjek i regnskabsafdelingen, at funktionen kommer til sin ret.

Beregningsmålere

I kan indtaste avancerede formler på fjernaflæste målere og udregne de værdier, som I skal bruge for at opnå resultater.

Beregningsmålere kan indgå i andre beregningsmålere, og det er nemt at finde en bestemt måler med filtreringsværktøjet i målerlisten.

Information om

MINENERGI2


MinEnergi2 er Danmarks første digitale energiovervågningsværktøj, som giver mulighed for at styre og skabe overblik over forbrug af el, vand, gas og varme direkte på alle digitale platforme.

MinEnergi2 samler alle virksomhedens bygninger i en oversigt, så man nemt og på en brugervenlig måde, får overblik over, hvor meget energi der bruges. Udviklingen i energiforbruget kan løbende sammenlignes med budgetter, tidligere forbrug og indtastede nøgletal.

MinEnergi2 byder på mange opsætningsmuligheder, som tilpasses jeres behov. Uanset om det er en enkelt bygning med få målere, eller om det en omfattende bygningsmasse med en integreret fjernaflæsningsløsning, så kan vores energiovervågningsværktøj gøre en forskel.

En del af OK

Siden 2008 har EnergiData været 100 % ejet af energiselskabet OK. Vi har hovedkontor i Køge, en afdeling i Viby J. samt et kontor i Duisburg i Tyskland.

Vi er en moderne virksomhed i både vækst og udvikling. Vi består af 45 kolleger, der alle brænder for vores teknologi, vores kunder og det bidrag vi yder for en grønnere fremtid.

Energidata A/S

Hovedkontor

Centervej 5
4600 Køge

Regionskontor

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J.

Telefon: +45 46 14 14 60
Email: info@energidata.dk
CVR nr. 26737931

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

NYHEDSBREV:

Få artikler, tips til et lavere energiforbrug og gode tilbud om arrangementer i din indbakke med EnergiDatas nyhedsbrev.