Lejre Kommune tog hånd om spildet

Der var et unormalt forbrug i Hvalsø Hallerne i Lejre Kommune, men det blev der sat en stopper for, da EnergiDatas energikonsulent Christian Engelsen besøgte hallerne. Det unormale forbrug skyldtes dårlig afkøling, og besøget sparede kommunen for store summer på bare et år.

”Det er bestemt en succeshistorie for os. Vi sparede 35.000 kr. alene på én ejendom på et år – det er noget, der kan mærkes. Derfor har vi ekstra fokus på afkølingen i de ejendomme, som bliver opvarmet med fjernvarme,” siger Per Stallknecht, der er bygherrerådgiver hos Lejre Kommune.

Kommunen har overvåget energiforbruget i størstedelen af deres 441 ejendomme i mere end 10 år med energistyringsværktøjet MinEnergi, som også bragte den dårlige afkøling i Hvalsø Hallerne frem i lyset. Ifølge Per Stallknecht er der dog flere grunde til, at den midtsjællandske kommune overvåger deres energiforbrug.

”Vi bruger MinEnergi til budgetlægning ude på de respektive adresser. Det kan vi, fordi værktøjet giver os forbrugsdata fra de seneste år. Den data bruger vi også til at levere et grønt regnskab, hvor vi skal dokumentere vores CO2-udledning. Og så er det jo lovpligtigt for en kommune at overvåge energiforbruget.”

Gennemgang gav gevinst

Hvalsø Hallerne består af en gammel og ny hal. Temperaturen på afkølingen i 2016 var 17 grader. Det var 10,9 grader for lavt i forhold til kravene fra det lokale forsyningsselskab. Det betød en ekstra regning på 35.000 kr.

”Vi var opmærksomme på, at vi havde en mangel på afkøling og dermed en regning i vente. Men i nogle tilfælde kan der være langt fra, at vi opdager et spild til, at vi handler på det,” siger Per, og fortsætter:

”Derfor havde vi stor fornøjelse af Christians besøg og den dialog, som vi havde omkring anlæggene og deres automatik.”

Gennemgangen viste syv defekte motorventiler, som senere blev udskiftet. Det betyder, at reguleringen og automatikken igen virker, så fjernvarmevandet ikke længere fosser ud i systemet. Det har medført en energibesparelse på 30.237 kWh. Det betyder, at kommunen sparer yderligere op mod 45.000 kr./år.

Tager ansvar

Lejre Kommune har i de seneste to år haft Christian Engelsen tilknyttet som energikonsulent. Sammen med kommunen gennemgår han fire gange årligt unormalt forbrug i MinEnergi på et kvartalsmøde. Det er en fordel for kommunen, som har begrænsede ressourcer i en travl hverdag.

”Vi bruger Christian til at analysere vores forbrug. Hvis der er et forbrug, som afviger voldsomt fra normalen, bruger vi Christian til at finde ud af, hvor vi skal prioritere,” fortæller Per Stallknecht.

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig til at undgå dårlig afkøling? Ring til os på + 45 4614 1460.