EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Manuel dataindsamling

Manuel aflæsning er den mest simple form for energistyring, hvor I får stillet MinEnergi til rådighed og manuelt indberetter aflæsninger fra de opsatte målere.

Den manuelle energistyringsdel i MinEnergi er typisk baseret på månedlige indberetninger. MinEnergi udsender reminder-mails til de lokale energiansvarlige, som herefter indberetter aflæsninger direkte på sin smartphone eller Ipad.

Aflæsningerne bliver i forbindelse med indberetningen testet for decimalfejl, fejlaflæsninger og målerskift, som alt sammen er med til højne pålideligheden af data.