EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Manuel dataindsamling

Manuel aflæsning er den mest simple form for energistyring, hvor I får stillet MinEnergi 2.0 til rådighed og manuelt indberetter aflæsninger fra de opsatte målere.

Den manuelle energistyringsdel i MinEnergi 2.0 er baseret på fri indberetning. MinEnergi 2.0 udsender reminder-mails til de lokale energiansvarlige, som herefter indberetter aflæsninger direkte på sin smartphone eller Ipad.

Aflæsningerne bliver i forbindelse med indberetningen testet for decimalfejl, fejlaflæsninger og målerskift, som alt sammen er med til højne pålideligheden af data.