EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Om MinEnergi

Et effektivt energistyringsværktøj til alle brancher

MinEnergi er Danmarks første internetbaserede energistyringsværktøj, som giver mulighed for at styre og skabe overblik over forbrug af el, vand, gas og varme direkte på skærmen – enten på desktop, tablet eller smartphone.

MinEnergi samler alle virksomhedens bygninger i en oversigt, så man nemt og på en brugervenlig måde får overblik over energiforbruget. Et overblik, som er grundlæggende for at lokalisere de største besparelser.

Forbruget er vist i en graf eller som tabel, og det giver jer mulighed for at sætte udviklingen i energiforbruget i relation til budgetter, tidligere forbrug og indtastede nøgletal.

MinEnergi er tilpasset jeres behov

MinEnergi byder på mange opsætningsmuligheder, som er tilpasset jeres behov. Om det er en enkelt bygning med få målere, eller om det en omfattende bygningsmasse med en integreret fjernaflæsningsløsning.

Vi finder den bedste løsning til jer.

MinEnergi er et internetbaseret energistyringsværktøj

Overblik, brugervenlighed & løbende opdatering

Værktøjet udemærker sig ved de mange overbliksredskaber, som er baseret på programudviklernes mangeårige erfaring med praktisk energistyring. Det er intuitivt og har en overskuelig brugerflade på lokalbruger- og administratorniveau.

Som bruger bliver man hurtigt fortrolig med værktøjet, som er let og arbejde med i hverdagen.

Vi opdaterer og udvikler løbende med nye features og funktioner, som tilføjer flere dimensioner til energistyring– og optimering. På den måde får I de bedste analyseværktøjer til at opnå energieffektive bygninger.

Med MinEnergi har den energiansvarlige et unikt og intuitivt redskab, der sikrer, at en bygning bruger minimal energi med en optimal effekt.

 

Et grundlag for vores arbejde med jeres energiforbrug

Energistyring i MinEnergi er kernen i samarbejdet med vores kunder, som danner grundlag for den rette rådgivning.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres behov og bygninger, så I opnår de bedste energibesparelser og optimerer forbruget.

Du kan læse mere om vores muligheder indenfor energistyring her: