EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

MinEnergi er med til at sikre svanemærket bilvask

Energiselskabet OK har fået glæde af energistyringsværktøjet MinEnergi i kædens vaskehaller. Løsningen letter indsamling af data, sikrer stram styring af energiforbruget og har stor værdi, når man skal overvåge forbrug og indrapportere nøgletal til det nordiske miljømærke Svanen

Bilister har i flere år kunnet vaske bilen med god samvittighed i de fleste OK vaskehaller i Danmark. Bilvasken hos OK er nemlig svanemærket og det garanterer blandt andet, at der kun bruges omkring 30 liter frisk vand i vaskeprocessen, og at rensning af spildevandet sparer miljøet for uønskede metaller som zink og kobber.

Overvågning af vand- og elforbruget i mere end 60 vaskehaller bliver dokumenteret ved hjælp af automatisk indsamling af data med software løsningen MinEnergi fra EnergiData. Det har givet håndgribelige energibesparelser for OK.

”Med svanemærkede vaskehaller forpligter vi os til at overholde en række strenge miljøkrav, og vi har pligt til årligt at afrapportere til Ecolabel, der står bag svanemærket, så man kan se forbrug per vask og udregne udledning per vask. Tidligere aflæste vi manuelt med hjælp fra den enkelte tankpasser. Det var omstændeligt og tidskrævende, og det var nok ikke altid helt retvisende,” siger Mads Mogensen, bygningsingeniør i OK.

”I 2016 besluttede vi, at cirka 60 vaskehaller skulle udstyres med intelligent energistyring fra EnergiData, så vi har let adgang til nøgletal og løbende kan overvåge forbruget. Det er stadig nyt, men der er ingen tvivl om, at det har lettet processen og givet ekstra energibesparelser,” tilføjer Mads Mogensen.

De mindste udsving i forbruget opdages med MinEnergi

Den tekniske løsning er leveret af EnergiData og dækker over en datalogger, der måler det totale elforbrug i vaskehallen, en vandmåler til at måle forbruget af friskaftappet vand til vasken og en måler, der registrerer antallet af vaske.

”Det hele sker fuldautomatisk. Data kommer direkte ind i MinEnergi, som OK har fuld adgang til via en PC. Hvis der pludselig mangler informationer, bliver det opdaget med det samme, og en af vores teknikere rykker ud. Alle data er nu tilgængelige for OK,” siger Christian Engelsen, energikonsulent hos EnergiData.

”Men det handler jo også om at hjælpe OK til at spare ressourcer og drive vaskehallerne billigere og mere miljøvenligt. Nu kan man hele tiden overvåge forbruget og kan hurtigt gribe ind i forhold til udsving i energiforbruget som for eksempel varmespild, for højt elforbrug eller lignende. Deri ligger samtidig også en form for benchmarking af vaskehallerne,” forklarer Christian.