Netværk er vejen til flere besparelser

Gode resultater skal deles, for det kan ses på bundlinjen, når vi deler ud af vores erfaringer. EnergiData har startet er nyt netværk for gymnasier og mindre uddannelsesinstitutioner i MinEnergi 2.0, som skal bidrage til energirigtig drift.

D. 3. september var flere uddannelsesinstitutioner repræsenteret ved EnergiDatas nye netværksmøde. Og det med stor succes.

Vi har flere eksempler på, at vores kunder opnår gode resultater på bundlinjen ved at lære af hinandens erfaringer og gode initiativer. Derfor har EnergiData startet det nye netværk, som styres af vores energirådgivere, men drives af medlemmerne.

Det første møde har fundet sted, og snakken om bygninger, tekniske anlæg og igangværende projekter gik lystigt.

Glenn Giversen, der er pedel på Aalborghus Gymnasium, var med på det første møde:
”Det gode ved at mødes med andre i branchen er at få nye input med hjem – også dem, som man ikke lige havde forventet. Vi har forskellige anlæg og bygninger, men vi udveksler erfaringer og kan ringes ved bagefter. For mig giver det god værdi at mødes,” siger han.

Netværket har medlemmer fra hele Danmark, og værtsrollen går på skift. Møderne ligger om formiddagen, og vores energirådgivere udarbejder kvartalsvise rapporter med medlemmernes energiforbrug. På den måde kan medlemmernes følge udviklingen og se, at det betaler sig at sætte fokus på energien i en hverdag, hvor andre opgaver vedrørende driften fylder.

Af |30.september2019|Nyhedsbreve|

About the Author: