Ny statistik: 11.500 vandskader om året i erhvervsbygninger og store beboelsesejendomme

Siden 2006 har danske forsikringsselskaber udbetalt knap 3,4 mia. kr. i erstatning til vandskader i bygninger, som skyldes skjulte rør og stikledninger. Men forsikringspræmien er ikke den eneste udgift ejeren af bygningen har, hvis uheldet er ude.

Der er ingen tvivl om, at vandskader kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke forsikringsselskaberne træder til og udbetaler erstatning.

Statistikken fra Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation, viser, at vandskader på bygninger, som skyldes skjulte rør og stikledninger i erhvervsbygninger og store beboelsesejendomme har kostet 236 mio. kr. årligt fra 2006-2018.

Det er et gennemsnit på ca. 23.000 kr. pr. anmeldt vandskade i samme periode.

Vandskader har store konsekvenser

Er uheldet ude, og der opstår en vandskade, kan det fx betyde, at:

  • Varer eller inventar bliver ødelagt, så det ikke kan sælges eller skal destrueres
  • Bygninger eller butikker skal ombygges, så der må lukkes ned for virksomheden eller salget
  • Lejere skal genhuses
  • Vandregningen stiger som følge af det ekstra store forbrug

Det kan i sagens natur være svært at opdage fejl og skader på skjulte rør og stikledninger, men det betaler sig at gøre en indsats og forebygge. Vandskader er næsten altid omfattende og kostbare at udbedre, hvis de ikke bliver stoppet i tide.

En timealarm på dine vandmålere kan være løsningen. Du kan indstille alarmen til at blive udløst, hvis forbruget overgår et bestemt antal m³ i timen. På den måde kan du reagere, hvis der opstår et unormalt højt forbrug og stoppe skaden.

Her kan du læse, hvordan alarmer kan være din sikkerhed mod vandskader, som skyldes skjulte rør og stikledninger.

Du kan også læse statistikken fra Forsikring & Pension her

Af |5.december2019|Nyhedsbreve|

About the Author: