Overskudsvarme er en overset forretning

De danske politikere har fokus på at gøre det nemmere for virksomheder at genanvende overskudsvarme, og det kan lune i din firmakasse og skåne miljøet for unødigt CO₂-udslip.

Mange virksomheder lukker store mængder varme ud, som ellers kunne genanvendes til fordel for miljøet og pengepungen. Produktion af varer eller nedkøling af servere skaber overskudsvarme, på samme måde som en computer eller et køleskab afgiver varme.

Den varme kan du samle op og bruge til andre formål i virksomheden eller sende videre til fjernvarmesystemet – men de muligheder er der ikke mange, der benytter sig af.

”Mange virksomheder har typisk ikke beskæftiget sig med det her, fordi de synes, det har været for besværligt. Det har ganske enkelt været nemmere bare at lukke varmen ud til fuglene,” siger Christian Engelsen, der er energikonsulent hos EnergiData.

I langt de fleste tilfælde er det ellers en god forretning at genanvende overskudsvarmen, og det gælder især ved intern udnyttelse. Her gælder det nemlig, at udnyttelse af overskudsvarmen som udgangspunkt er afgiftsneutral. Det vil sige, at de afgifter, I har betalt ved den primære udnyttelse af energien, ikke skal betales igen ved genanvendelsen.

Det afhænger af, hvor energien kommer fra, og hvad den udnyttes til. Reglerne kan være komplicerede at gennemskue, og derfor har Folketingspartierne fastlagt, at det skal være mere enkelt at komme i gang med at genanvende overskudsvarmen i fremtiden.

Politisk håndsrækning

Tilbage i marts måned indgik Folketingspartierne en aftale om mere enkle regler og lavere afgifter på udnyttelse af overskudsvarme, og derfor kan det nu blive en god forretning for mange virksomheder, og her kan EnergiData sætte dig i gang.

”Du skal analysere på dine processer og spotte de steder, hvor du bruger meget energi og finde ud af, om det er muligt at opsamle noget af den energi, ” forklarer Christian Engelsen og fortsætter:

”Vi kan hjælpe ved at sætte målerne rigtigt op og tagge dem i forhold til, om det er afgiftsbelagt eller ej. Så det bliver nemt for virksomhedernes regnskabsafdelinger at godtgøre for brugen af overskudsvarme,” siger han.

Her kan du se, hvordan overskudsvarmen bliver udnyttet i Danmark

Kontakt EnergiData på + 45 4614 1460, så vi kan hjælpe dig med at registrere dit forbrug fra dine målere.

Af |5.november2019|Nyhedsbreve|

About the Author: