EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Roskilde Kommune blev opmærksom på et stort vandforbrug

Ligesom landets øvrige kommuner, ønsker Roskilde Kommune ikke at frådse med energien. Derfor bruger de energistyringsværktøjet MinEnergi til at holde styr på kommunens og de enkelte ejendommes energiforbrug.

Irene Boese er ingeniør i Roskilde Kommune og bruger programmet flittigt. ”Det giver mig et hurtigt overblik og afslører, hvor der kan være energispild,” siger hun. Kommunen har sparet på energien flere steder, men hun husker især et eksempel med et offentligt toilet, hvor fjernaflæsning i stedet for manuel aflæsning påviste store besparelsesmuligheder. Fjernaflæsningen gav mulighed for at dykke ned i detaljerne omkring timeforbruget.

Gennemgang viste overforbrug
I begyndelsen aflæste kommunen alle målere manuelt og indrapporterede forbruget i MinEnergi. Samtidig havde kommunen en FullService aftale med EnergiData, hvilket de stadig har. Aftalen betyder bl.a., at EnergiDatas energikonsulent gennemgår kommunens tal og indrapporterer eventuelle afvigelser til kommunens driftsansvarlige hver måned.

På baggrund af denne gennemgang henvendte energikonsulent Bo Sonne Andersen fra EnergiData sig til Irene Steenfeldt Boese. Han undrede sig over et relativt stort vandforbrug på et offentligt toilet. Det var dog en udfordring at finde ud af præcis, hvor fejlen lå, da målerne kun blev aflæst manuelt en gang om måneden, og derfor lå forbruget egentlig ret stabilt fra måned til måned – desværre i den høje ende af skalaen.

Fjernaflæsning løste problemerne
Bo Sonne Andersen foreslog, at der blev opsat fjernaflæsning på målerne. Dermed kunne målerne aflæses hver time og på den måde, kunne Irene Steenfeldt Boese dykke meget længere ned i tallene og se, hvad tid på døgnet det høje forbrug lå.

Efter en grundig analyse fandt Irene Steenfeldt Boese ud af, at overforbruget af vand på det offentlige toilet skyldtes en uhensigtsmæssig styring. Det betød, at toilettets urinaler blev skyllet fuldstændig automatisk, uafhængig af brugen af urinalerne. Skylleintervallerne kunne nedsættes uden problemer, og på grund af den ændring er vandforbruget på toilettet faldet til det halve i forhold til tidligere.

Ændringen betyder, at kommunen har fået en årlig besparelse på omkring 56.000 kr. ekskl. moms blot på dette ene offentlige toilet. ”Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Det er et rigtigt skridt på vejen i forhold til vores ønske om at spare på energi- og vandforbruget, hvor det er muligt,” siger Irene Steenfeldt Boese. ”Fjernaflæsning med MinEnergi er et godt værktøj til at finde besparelser, som jo har vist sig at være ganske betydelige.”