Tomme bygninger og hjemmearbejde giver en CO₂-reduktion på 15 %

Klimaet nyder lige nu godt af et mindre energiforbrug fra tomme offentlige, statslige og private bygninger i Danmark. Vores kunder i MineEnergi 2.0 har sparet 800 ton CO₂ på energiforbruget fra deres bygninger under corona-epidemien sammenlignet med perioden op til nedlukningen.

Corona-epidemien fører ikke kun dystre og nedslående nyheder med sig. Som en konsekvens af at mange arbejder hjemme, og at folkeskoler, gymnasier og universiteter står tomme, oplever en stor del af EnergiDatas kunder en markant nedgang i energiforbruget fra deres bygninger under corona-epidemien.

Vi har sammenlignet vores kunders energiforbrug før og efter, at Danmark blev lukket ned – og billedet er tydeligt: De kunder, der er med i analysen, oplever en nedgang i forbruget og deraf en nedgang i CO₂-udledningen på 15%.

”Når man tænker på, at vores bygninger i den vestlige verden står for 40% af den samlede CO₂-udledning, illustrerer denne undersøgelse et betydeligt potentiale for at nå en del af Danmarks 2030-målsætning ved blot at ændre adfærd,” udtaler adm. direktør hos EnergiData Morten Dysted Dahl.

Kunderne gør sit til at nedbringe forbruget i en tom bygning

Den store nedgang i energiforbruget skyldes ikke udelukkende hjemmearbejde og tomme bygninger, men også en positiv adfærd fra kunderne.

”Vi ser en tydelig tendens til, at de energiansvarlige gør meget for at minimere energiforbruget mest muligt i en tom bygning. Jeg har snakket med flere, der har slukket ventilationsanlæg, sat varmeanlægget på et minimum og generelt har et ekstra øje på alarmer i en tid, hvor der ikke er den samme fysiske kontrol som normalt,” siger Ulrik Gregers Jørgensen, der er energirådgiver ved EnergiData.

EnergiData kommer løbende til at følge kundernes energiforbrug under corona-epidemien og opdaterer denne såvel som andre undersøgelser om energiforbruget.

Bagom tallene til analysen:

– Analysen omfatter offentlige og private erhvervsejendomme i Danmark. Fødevarebutikker er ikke med i analysen.
– Alle bygningerne registrerer deres data på timeniveau i energistyringsværktøjet MinEnergi 2.0.
– Der er kun medtaget de kunder, der har haft fejlfrie data i perioden.
– Denne analyse omfatter således 2.279 bygninger og et samlet erhvervsareal på mere end 4 mio. m².

About the Author: