Tre tips til store besparelser på energifronten

Data er forudsætningen for energieffektive bygninger, men det er ikke nok kun at indsamle dem. Her får du tre konkrete tips til, hvordan du i sidste ende får det bedste resultat på bundlinjen.

Ambitionerne på energifronten er ofte store og for nogle også et lovmæssigt krav. Det får gang i investeringerne, og teknologien giver uanede muligheder for at indsamle data. Men det kan være svært at overskue, hvad man skal gøre med den store mængde data.

Her følger tre fokusområder, der i sidste ende kan spare dig flest penge.

1) Udvælg bygninger med det største potentiale

De sidste fem procent data er ofte de dyreste at indsamle. Første skridt på vejen mod besparelser er derfor at gennemgå sin ejendomsportefølje og vurdere hvilke bygninger, som vejer tungest i det samlede regnskab.

Bygninger med et højt energiforbrug vil som tommelfingerregel være oplagt at indsamle data fra først, da potentialet for besparelser er stort. På den anden side vil en lille bygning med et lavt energiforbrug være relativ dyr at indsamle data fra, da besparelsespotentialet er mindre.

Man bør derfor overveje, om det skaber nytte at bruge ressourcer på at indsamle data fra alle bygninger, blot fordi teknologien tillader det.

2) Fordel ressourcerne

Det kræver mandetimer og penge på budgettet at omsætte potentiale til handling. Andet skridt på vejen mod besparelser er derfor at sætte fokus på kompetencer og tid til rådighed.

Nogle varetager opgaven centralt og in-house, mens andre har outsourcet opgaven og betragter energistyring som en ydelse. Uanset hvad man gør, er det springende punkt at afsætte den nødvendige tid til at analysere data. Det er helt afgørende for at knække koden og finde frem til de projekter, som giver det største afkast her og nu og på længere sigt.

3) Træf et valg og gå med det

Tredje skridt på vejen mod besparelser er at handle på de projekter, som giver de bedste besparelser. Besparelser på papiret er dog ikke besparelser på bundlinjen, før medarbejderne indstiller tekniske anlæg, renoverer på klimaskærmen eller noget helt tredje.

Derfor er det vigtigt at følge projekter til dørs og turde implementere nye teknologier og arbejdsgange. Det er opskriften på at skabe balance mellem data, analyse og handling og dermed komme et skridt tættere på at opfylde ambitionerne om energieffektive bygninger.

Af |26.oktober2018|Nyhedsbreve|

About the Author: