EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Uddannelsesinstitutioner

MinEnergi 2.0 bruges af en lang række uddannelsesinstitutioner landet over, og systemet giver med sin brugervenlige grænseflade og omfattende overbliksværktøjer institutionens energiansvarlige et samlet overblik over energiforbruget.

MinEnergi 2.0 indberetter, ved etablering af fjernaflæsning, automatisk alle installationers status. Det giver mulighed for straks at fange fejl, når de opstår – samtidig udsendes der alarmer på email og sms ved store forbrugsudsving.

Programmet kan også bruges til bl.a. at benchmarke og dermed foretage sammenligninger internt mellem institutionens afdelinger og eksternt med andre institutioner.

Systemet benyttes ligeledes til fejlfinding på institutionens CTS-anlæg.

MinEnergi 2.0 er aktiv energistyring der giver besparelser

Med aktiv energistyring har den energiansvarlige yderligere muligheder for at styre energiforbruget.

Endelig betyder digital energistyring med MinEnergi 2.0, at medarbejderressourcer frigøres til andre opgaver.

energioptimering til uddannelsesinstitutioner

 

Fordele med MinEnergi 2.0 for uddannelsesinstitutioner

  • MinEnergi 2.0 tilpasses de enkelte institutioner – store som små
  • MinEnergi 2.0 foretager automatisk al indberetning af forbruget – det betyder samlet overblik for den energiansvarlige
  • Mulighed for umiddelbar benchmarking – sammenligning af afdelinger og bygninger med relevante tilsvarende
  • Fejlfinding på institutionens CTS-anlæg
  • Udtræk af data til grønne regnskaber
  • Frigørelse af arbejdskraft