Fjernvarme er billig varme, men det kan hurtigt blive unødvendigt dyrt, hvis afkølingen er dårlig. Med MinEnergi 2.0 kan I fange dårlig afkøling og gribe ind, inden omkostningerne bliver for store

Det er billigere og langt mere miljøvenligt at opvarme sine bygninger med et fjernvarmeanlæg end med gas, olie og el. Men som virksomhed risikerer man at smide penge direkte i toilettet, hvis ikke man har øje på temperaturforskellen på henholdsvis fjernvarmevandet, som man modtager fra forsyningsselskabet, og vandet man sender tilbage, også kaldet afkøling , som du kan læse mere om her.

Forsyningsselskaberne pålægger en ekstra-afgift, hvis der er dårlig afkøling – og det er en meromkostning, man kan undgå.

”Med MinEnergi 2.0 har virksomheder mulighed for at skabe overblik, kontrollere og styre deres forbrug af fx el, vand og varme, herunder også fjernevarmen,” siger Ulrik Gregers Jørgensen, der er energirådgiver hos EnergiData, og fortsætter:

”I energistyringsværktøjet kan man helt ned på timeniveau se, om der er uregelmæssigheder og hvor, de er. Man kan på den måde hurtigt gribe ind og se effekten allerede et par timer senere.”

Hvorfor får man meromkostninger?

Danmark er et foregangsland, hvad angår fjernvarme, og der er lagt omkring 60.000 km fjernvarmerør. Det varierer fra forsyningsselskab til forsyningsselskab, hvad den gennemsnitlige afkølingstemperatur skal ligge på årligt, men som tommelfingerregel er den ideelle årlige gennemsnitstemperatur på minimum 30 C°.

Fælles for selskaberne er, at de pålægger en ekstra-afgift for hver grad, man er under. De ønsker ikke at ”fyre for fuglene på fortovet”, fordi man ikke udnytter varmen optimalt, når man sender vandet retur med en for høj temperatur.

”Afkølingen viser, hvor godt man udnytter fjernvarmevandet. Har man dårlig afkøling, får man ikke fuld valuta for energien,” siger rådgiveren fra EnergiData. Han fortsætter:

”Mange opdager ikke den dårlige afkøling, før de modtager årsopgørelsen. Men med MinEnergi 2.0 kan man fange det i opløbet, inden det udvikler sig til en større meromkostning.”

Hurtigt og nemt overblik

Der er mange opsætningsmuligheder i MinEnergi 2.0, så det kan tilpasses efter behov – uanset om det drejer sig om en enkelt bygning med få målere, eller om det er en omfattende bygningsmasse med mange målere.

”Al data, som brugerne kan se, i MinEnergi 2.0 kommer direkte fra varmemålerne, og man kan se data fra hver enkelt måler, hvis man har flere,” siger Ulrik Gregers Jørgensen.
Han tilføjer, at værktøjets analyse-redskab er meget intuitivt, hvor graferne er nemme at aflæse og giver et godt overblik over energiforbruget. Der er også en Call To Action-funktion, som alarmerer uregelmæssigheder.
”Call To Action-funktionen viser, hvor store meromkostningerne er, hvis man ikke reagerer på alarmen. Det er selvfølgelig inddelt, så alarmen med de største meromkostninger står øverst,” siger Ulrik Gregers Jørgensen.

Hvor skal man gribe ind ved dårlig afkøling?

Dårlig afkøling kan bl.a. skyldes defekte motorventiler og konstant cirkulation af varmt vand – også om sommeren og når der luftes ud. Ofte vil det hjælpe at vedligeholde fjernvarmeanlægget løbende og regulere cirkulationen. Det sikrer, at automatikken virker og forsyningsselskabet undgår at cirkulere og opvarme en unødig stor mængde vand.

Vil du høre mere om korrekt afkøling og hvordan vi kan hjælpe jer?

Kontakt os på +45 4614 1460 eller info@energidata.dk, så vores energirådgivere kan se på jeres bygninger og iværksætte de rigtige tiltag.