Jeres indsats på energiområdet skaber målbar værdi på bundlinjen. Men den skaber også stor værdi for dem, som er i jeres bygninger. Med et infoboard kan I vise de gode resultater og skabe synlighed hos dem, der til dagligt bruger energien.

Med EnergiDatas infoboard kan I give jeres medarbejdere et overskueligt indblik i jeres forbrug af el, vand og varme. Samtidig kan I vise den energi, I selv producerer, hvis I eksempelvis har solceller. Det er med til at involvere flere medarbejdsgrupper i indsatsen mod energispild og skubbe lidt til gamle vaner.

Rok ved vanerne og inddrag medarbejderne

Det kan være svært at bryde gamle vaner, men med de rette tiltag er vi overbeviste om, at der kan rokkes ved dem. Infoboardet viser forbruget, og det kan motivere brugerne af bygningen til at spare på energien, når de får syn for sagen. På den måde har det en adfærdsregulerende effekt, og jo flere der tager ejerskab i jagten på energibesparelser, jo større besparelser kan der ses på bundlinjen.

Mange muligheder for visning

Infoboardet er udviklet så det tilpasser sig den elektroniske enhed, det tilsluttes. I kan med andre ord sætte infoboardet til alt fra en stor skærm til en lille tablet, da indholdet tilpasser sig automatisk. Infoboardet kan eksempelvis sættes op i virksomhedens reception eller kantine, hvor medarbejdere og gæster dagligt går forbi.

Billedet på skærmen skifter i den rækkefølge, som I ønsker, og I kan vise det nuværende forbrug sammenlignet med tidligere perioder eller andre bygninger ved hjælp af grafer. Det giver et tydeligt billede af forbrug, produktion og udviklingen inden for begge områder.

Her kan du se vores direktør Morten Dysted Dahl vise vores eget infoboard på kontoret i Køge.
Ring og hør mere om at synliggøre jeres resultater med et infoboard på +45 4614 1460 eller skriv på salg@energidata.dk