Vores eget energiforbrug sat under lup

Vi lever af at optimere på energien sammen med vores kunder, men hvad gør vi selv for at holde styr på energien? Læs med, når vi sætter fokus på vores eget energiforbrug.

Fjernvarme er som udgangspunkt billig og miljøvenlig varme, og i slutningen af 2016 overgik vores kontor i Køge til netop den varmekilde. Det har medført betydelige besparelser på varmen, når vi sammenligner forbruget mellem sidste halvår 2017 og sidste halvår 2018.

Besparelse på 45 procent

Som det er tilfældet med alle vores kunder, overvåger vi energiforbruget på vores kontor i Køge i MinEnergi. Det betyder, at vi nemt kan udpege betydelige udsving i forbruget.

Med overgangen til fjernvarme, fik vi installeret en Danfoss ECL 310. Vi blev opmærksomme på, at den ikke var indreguleret ordenligt til bygningen, da graferne i MinEnergi viste et overraskende stort varmeforbrug i sommeren 2017. Året efter satte vi fokus på varmeforbruget, og det gav pote.

Med justeringerne lykkedes det at spare hele 45 procent på varmeforbruget i andet halvår 2018 sammenlignet med andet halvår 2017.

Gennemgang i teknikrummet

Med fokus på at nedbringe varmeforbruget funktionsafprøvede vi de tekniske anlæg og installationer. Gennemgangen afslørede, at en cirkulationspumpe ikke havde det nødvendige tryk til at pumpe vandet op på første sal, og ventilationsanlægget havde problemer med at varmegenvinde.

Det betød, at vi brugte uhensigtsmæssigt meget varme, da medarbejderne på første sal skruede op på radiatorerne uden effekt, og vi brugte unødvendigt ny varme i stedet for genvinde fra ventilationen.

Vi er eksperter i energistyring, men det kræver en aktiv indsats at opnå gode resultater – og det gælder også på vores eget kontor. Derfor tager vi jævnligt vores egen medicin og følger vores eget energiforbrug i MinEnergi.

Ring til os på + 45 4614 1460, hvis du savner inspiration til at opnå besparelser i dine bygninger

Af |30.januar2019|Nyhedsbreve|

About the Author: