EnergiData

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres!

Wihlborgs har ramt plet med MinEnergi 2.0

Wihlborgs’ energiansvarlige bruger MinEnergi 2.0 til at opnå indsigt i energiforbruget, så de kan sætte ind dér, hvor de opnår de største besparelser. Det er kun muligt, fordi systemet er en fast følgesvend i hverdagen, som de bruger aktivt og i samspil med kollegaerne og EnergiData.

Hos Mikkel Willard, der er forvaltningstraniee, og Johan Tofte, der er udviklingschef, hos Wihlborgs, er der bred enighed om, at MinEnergi 2.0 er en stor gevinst for Wihlborgs A/S, der forvalter og udlejer 594.000 m² kontorer og bygninger i hovedstadsregionen.

”Vi har fået det værktøj, som vi havde forventet og ønsket. Vi har fået et godt overblik over vores energiforbrug og indblik i, hvor pengene løber hen. Det, synes vi, er fundamentet for at kunne investere i de tiltag, som giver de største målbare besparelser,” siger Johan Tofte.

Mikkel Willard supplerer:

”På den måde kan vi levere mere end bare et varme- og vandregnskab til vores lejere. Vi kan dokumentere, hvordan energien bliver brugt, og hvor og hvorfor vi har sparet på forbruget. Det har stor værdi for vores lejere, da det i sidste ende er dem, der betaler for bygningens forbrug.”

Med MinEnergi 2.0 har Wihlborgs fået et oversigtsværktøj, som dagligt bidrager med ny viden om bygningernes drift og energiforbrug. Det er bare en af grundene til, at Wihlborgs er meget tilfreds med beslutningen om at indgå et samarbejde om energistyring med EnergiData. En anden afgørende grund er besparelser på bundlinjen.

Besparelser, der kan mærkes

For ejendomsadministratoren bidrager MinEnergi 2.0 med mere end indsigter i energiforbruget. Det er også et værktøj, som skal være med til at sikre målbare besparelser.

”Det var vigtigt for os, at systemet også kunne bruges til at dokumentere målbare besparelser. Derfor har vi brugt det første halve år på at forstå ejendommenes forbrugsmønstre samt opsætte alarmer på primært vores vandmålere, så vi kan fange de nemme, men ofte oversete besparelser på blandt andet løbende toiletter,” siger Mikkel Willard.

Det har givet pote at målrette indsatsen på vandspild. Ifølge Mikkel Willard kunne et løbende toilet potentielt have kostet 260.000 kr. pr. år, hvis ikke det var blevet opdaget med en alarm i MinEnergi 2.0. Mikkel Willard siger:

”Løbende toiletter er ikke nyt for os, men forskellen, fra før vi fik MinEnergi 2.0, er, at vi nu præcis ved, hvor problemet er, så vi kan handle hurtigt og undgå at vandet fosser ud. På den måde sparer vores lejere penge, og de oplever en god service, når vi hurtigt kan stoppe spildet.”

Det er ikke kun besparelser, som bliver målbare med MinEnergi 2.0. Også den samlede CO²-udledning bliver målbar og mulig at dokumentere med miljø-funktionen. Derfor bruger Wihlborgs også MinEnergi 2.0 til at opfylde deres målsætning om fortsat vækst, og til at mindske miljøpåvirkningen.

Medarbejderne spiller hinanden gode

Et energistyringssystem er først værdifuldt, når man forstår at bruge det optimalt. Det har medarbejderne på de forskellige ejendomme og på hovedkontoret i den grad taget til sig. Det skyldes primært, at værktøjet er så simpelt at bruge.

”Vi oplever, at medarbejderne har taget i mod MinEnergi 2.0 med åbne arme, og vi synes, at det er lykkedes at involvere de medarbejdere i organisationen, som det var tiltænkt fra starten,” siger Mikkel Willard.

Johan Tofte tilføjer:

”Medarbejderne på de forskellige ejendomme har næsten opbygget en konkurrencestemning, hvor de reagerer, hvis andre ejendomme performer bedre end deres egen. Men vi ser også, at MinEnergi 2.0 er grundlaget for at udveksle faglige inputs. De gode resultater bliver delt med hinanden, og på den måde lærer vi af de bedste eksempler på tværs af ejendommene.”

Når det bliver klart for medarbejderne, hvor store besparelser der kan opnås ved relativt simple handlinger, er de villige til at lægge en ekstra indsats. En indsats, som hjælpes på vej af det gode samarbejde med EnergiData.

Et givende parløb

Wihlborgs er meget begejstret for samarbejdet med EnergiData. De oplever et stort engagement og værdsætter den professionelle sparring, som er en del af deres FullService abonnement.

”Vi opdager selv mange af problemerne, når vi arbejder i MinEnergi 2.0 til dagligt. Men vi drager stor nytte af den tekniske og kvalificerede viden fra EnergiData. Vi blev blandt andet opmærksomme på dårlig afkøling i nogle af vores ejendomme takket være EneriDatas konsulent,” siger Mikkel Willard.

På den måde kan EnergiData belyse nogle indsatsområder, som Wihlborgs ikke nødvendigvis selv havde sat under luppen. Næste opgave for Wihlborgs bliver at involvere lejerne til at skrue ned for energiforbruget. Det sker ved at skabe åbenhed om ejendommenes forbrug, så lejerne kan se konsekvenserne af deres adfærd.

Til at opnå det mål, skal Wihlborgs benytte infoskærme, som visualiserer ejendommenes forbrugsudvikling samt sammenligner forbruget på en overskuelig og præsentabel måde. På den måde håber Mikkel Willard og Johan Tofte at kunne ændre adfærden hos lejerne, og derigennem optimere yderligere på energiforbruget i alle Wihlborgs ejendomme.

Læs mere om vores samarbejde med Wihlborgs A/S her